Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1833747
Đang online: 10
Đăng ngày: 27/08/2018
Mô hinhfcanh tác sắn có trồng sen cây lạc trên đất bằng phẳng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong những năm qua, kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực. Tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp; tập trung đầu tư phát triển các mô hình khuyến nông, các dự án khoa học và công nghệ nhằm tạo ra giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững. Các dự án khoa học và công nghệ của tỉnh đã tập trung phát huy được thế mạnh của các địa phương trong tỉnh, ứng dụng các mô hình sản xuất phù hợp với tiềm năng về giống cây trồng, vật nuôi của địa phương, thu nhập của người dân vùng nông thôn được nâng lên, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. 
Từ thực trạng canh tác cây lúa, cây sắn và chăn nuôi bò thịt chưa được người nông dân ở xã Tịnh Bắc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nên hiệu quả còn thấp, chưa tương ứng với tiềm năng vốn có của địa phương, dự án “Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh” được tỉnh cho triển khai thực hiện đã hỗ trợ cho người dân xã Tịnh Bắc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng trọt và chăn nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp so với phương thức sản xuất truyền thống, góp phần định hướng cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả trên địa bàn xã. Dự án đã xây dựng 4 mô hình sản xuất và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân như: Mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào theo cơ cấu lúa (Đông Xuân) - lúa (Hè Thu) với quy mô 120 ha, năng suất lúa đạt bình quân 65,7 tạ/ha, lãi ròng đạt 16,959 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với ngoài mô hình là 33%; mô hình chuyển đổi đất 2 vụ lúa sang trồng 1 vụ lúa và 1 vụ màu theo cơ cấu lúa (Đông Xuân) – ngô (Hè Thu) với quy mô 32 ha, năng suất lúa đạt bình quân 62,2 tạ/ha, năng suất ngô đạt bình quân 6,6 tấn/ha, lãi ròng đạt 30,973 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với ngoài mô hình là 29,9%; mô hình thâm canh tổng hợp cây sắn với quy mô 20 ha, năng suất sắn bình quân 40,3 tấn củ tươi/ha và năng suất lạc bình quân 13,2 tạ/ha, lãi ròng 50,528 triệu đồng/ha/năm, cao hơn ngoài mô hình là 27,4%; mô hình chuyển đổi đất trồng sắn năng suất thấp sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò thịt với quy mô 5 ha, năng suất cỏ bình quân đạt 249,4 tấn/ha/năm. Ông Lương Văn Trị, Bí thư xã Tịnh Bắc, chủ nhiệm dự án đánh giá: Hiệu quả đem lại của dự án là rất lớn, như nhận thức của người dân về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên đồng ruộng; năng suất, sản lượng của cây trồng, vật nuôi đạt cao hơn so với phương thức truyền thống; góp phần định hướng nhân rộng cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Dự án “Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức” đã xây dựng các mô hình chuyển đổi sản xuất như: Mô hình canh tác cây lạc trên đất lúa vụ Hè Thu đã thực hiện 110 ha/2 vụ, năng suất bình quân đạt 32,55 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất đại trà cùng điều kiện 14,7 lần, tỷ suất lợi nhuận tăng hơn so với sản xuất đại trà 38%; mô hình canh tác cây ngô trên đất lúa vụ Hè Thu đã thực hiện 20 ha/2 vụ, năng suất bình quân đạt 66,3 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn 2,5 lần, tỷ suất lợi nhuận tăng hơn so với sản xuất đại trà 20,2%; mô hình canh tác cây mè trên đất lúa vụ Hè Thu đã thực hiện 30 ha/2 vụ, năng suất bình quân đạt 10 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất đại trà cùng điều kiện 13,2 lần, tỷ suất lợi nhuận tăng hơn so với sản xuất đại trà 47%. Dự án đã tổ chức lại sản xuất nông nghiệp tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, trên cơ sở hình thành chuỗi sản xuất gắn kết giữa trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nhằm ổn định sản xuất, gia tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

xencanhdau1.jpg
​Thu hoạch cây lạc trên đất lúa thiếu nước vụ Hè Thu năm 2017 tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức
Dự án “Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thành nghề sản xuất chính của nông hộ trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi” đã xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái lai Zê bu sinh sản với 1.310 con bò cái tại 500 hộ nông dân ở 4 xã trên địa bàn huyện, thực hiện phối giống có chửa 3.003 lượt bằng tinh bò nhập nội giống Charoais, Red Angus, BBB và Brahman, tỉ lệ phối giống có chửa bình quân đạt 80,3%, 2.785 bê lai sinh ra, có trọng lượng sơ sinh đạt trên 25 kg/con, ngoại hình đặc trưng theo từng phẩm giống, năng suất tăng 10-24% so với bê ngoài mô hình dự án; mô hình nuôi thâm canh bê lai hướng thịt với 80 con, bê 18 tháng tuổi đạt trọng lượng bình quân của con lai Brahman, Red Angus, Charolais và BBB tương ứng là 314 kg, 370 kg, 388 kg và 406 kg, năng suất tăng 10-14 % so với bê nuôi ở các hộ khác trong dự án;  500 mô hình trồng cỏ VA6 và Mulato theo phương thức thâm canh và bán thâm canh với tổng diện tích 15 ha, năng suất cỏ đạt 320 tấn/ha/năm (thâm canh), 200 tấn/ha/năm (bán thâm canh), diện tích trồng cỏ được nhân rộng ra 33,1 ha. Với số bò cái nuôi bình quân 2,6 con/hộ, bê 6-8 tháng tuổi xuất bán với giá 12-15 triệu đồng/con, thu nhập của hộ dân đạt trên 26 triệu đồng/năm. Dự án đã ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lai tạo giống bò, phát triển nguồn thức ăn, thực hiện tốt nuôi dưỡng và phòng bệnh trong chăn nuôi bò sinh sản và bê nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông hộ, phát triển chăn nuôi bò thịt thành nghề sản xuất chính trên địa bàn huyện Đức Phổ. Ông Huỳnh Long, chủ nhiệm dự án cho biết: Dự án góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò, tăng thu nhập cho nông dân, tạo động lực thúc đẩy chăn nuôi bò trở thành ngành sản xuất chính; đồng thời thay đổi tập quán nuôi truyền thống của người dân, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi đến với người dân, giải quyết công ăn việc làm ổn định, bền vững cho nông dân ở địa phương.

Ngoài ra, tỉnh đang triển khai thực hiện đề tài “Chọn tạo và phát triển một số giống lúa mới ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất gạo tốt phục vụ sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân Quảng Ngãi và một số tỉnh khu vực Miền Trung”. Đề tài xây dựng 12 mô hình trình diễn trên 4 vùng sinh thái lúa với tổng diện tích 60 ha, mỗi giống lúa là 6 mô hình, mỗi mô hình có diện tích 5 ha. Thành công của đề tài sẽ góp phần chọn tạo giống lúa mới bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh, tăng thu nhập cho nông dân tại Quảng Ngãi và một số tỉnh khác tại khu vực Miền Trung.

bolai.jpg
​​Giống bò lai Red Angus sau 18 tháng tuổi đạt trọng lượng 650 kg.
Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình cánh đồng lớn sản xuất nguyên liệu sắn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi” xây dựng mô hình thâm canh và cơ giới hóa đối với cây sắn trên đất gò đồi (có độ dốc dưới 10%) và đất bằng, quy mô 30 ha; mô hình canh tác sắn có trồng xen cây lạc trên đất bằng, quy mô 15 ha; mô hình canh tác sắn có trồng xen cây đậu đen (hoặc đậu cove lùn) trên đất gò đồi, quy mô 15 ha. Kết quả của dự án sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác và phát triển sản xuất bền vững đối với cây sắn, nâng cao thu nhập cho người dân huyện miền núi, gắn với công nghiệp chế biến; thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Có thể thấy rằng, các dự án khoa học và công nghệ đã xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với điều kiện và thực tiễn phát triển nông nghiệp của địa phương, nhờ đó góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho người nông dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

TRINH NỮ

(Theo Bản tin KH&CN, số ​04/2018) 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

Để thống nhất với các cơ quan, đơn vị và địa phương và kịp thời tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020. Xem chi tiết công văn số 311/SKHCN-KHTC và Công văn số 269/BKHCN-KHTC kèm theo.​

 

   
Thực hiện Công văn số 574/TĐC-TCCL ngày 06/03/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019. Xem chi tiết thông báo số 255/TB-SKHCNTải biểu mẫu đăng ký tham gia.doc

 

 

   
Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic hướng dn xây dng kế hoch và d toán ngân sách khoa hc và công ngh năm 2020; Công văn s 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic đôn đốc đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình h tr ng dng, chuyn giao tiến b khoa hc và công ngh (KH&CN) thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi nông thôn, min núi, vùng dân tc thiu s giai đon 2016-2025 (gi tt là Chương trình Nông thôn min núi), S Khoa hc và Công ngh thông báo v vic đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình Nông thôn min núi bt đầu thc hin năm 2020. Xem chi tiết công văn Số 216-SKHCN. Tải các biểu mẫu kèm theo: bieumau.doc

 

   
​Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 35/SKHCN-QLKH Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.​ Mời bạn đọc xem chi tiết công văn Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020.

* Tải biểu mẫu tại đây: 
Mẫu A1 (Dùng cho đề tài hoặc đề án)
Mẫu A2 (Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm)
Mẫu A3 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ)
Mẫu A4 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020)

 

   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
Điện thoại: 055.8556002
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.