Giới thiệu

Tin tức

Thủ tục hành chính

Văn bản pháp quy

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chiến lược - Quy hoạch

Đề tài - dự án đang triển khai

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2053279
Đang online: 6
Đăng ngày: 16/01/2020
Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019.
Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện theo dõi, quản lý 45 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) (04 nhiệm vụ cấp nhà nước (đạt 133% kế hoạch), 39 nhiệm vụ cấp tỉnh (đạt 100% kế hoạch) và 02 nhiệm vụ cấp cơ sở (đạt 200% kế hoạch)), tổ chức nghiệm thu 14 nhiệm vụ KH&CN và chuyển giao kết quả 10 nhiệm vụ KH&CN đến các sở, ngành, đơn vị tiếp tục khai thác, sử dụng (đạt 143% kế hoạch). 

Hướng dẫn và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 14 cơ sở (đạt 117% kế hoạch). Hỗ trợ cho 16 doanh nghiệp được cấp Chứng nhận bảo hộ sở hữu công nghiệp (đạt 107% kế hoạch); hỗ trợ kinh phí cho 10 lượt doanh nghiệp tham gia các Giải thưởng chất lượng (đạt 200% kế hoạch) và 29 lượt doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (đạt 121% kế hoạch); hướng dẫn 40 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp (đạt 133% kế hoạch). 

Tổ chức 01 cuộc kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa và 01 cuộc khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa, tại 125 cơ sở (đạt 100% kế hoạch), thực hiện kiểm định đạt 12.961 phương tiện đo các loại (đạt 108% kế hoạch); thực hiện thử nghiệm 680 mẫu các loại (đạt 105% kế hoạch). Xuất bản 06 Bản tin KH&CN và thực hiện 24 số chuyên mục “KH&CN và đời sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi (đạt 100% kế hoạch). Tổ chức 01 lớp tập huấn về quản lý khoa học, 01 lớp về sở hữu trí tuệ (đạt 100% kế hoạch) và 03 lớp về nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (đạt 150% kế hoạch). Thu ngân sách đạt 2.979/2.861 triệu đồng (đạt 104% kế hoạch).

giam-khao-HT.jpg
Giám khảo cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

Tổ chức thành công Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” năm 2019. Tổ chức lớp đào tạo đội ngũ tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 với sự tham gia của 30 học viên đến từ các sở, ngành, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lớp đào tạo đã thay đổi tư duy của các học viên về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trang bị kỹ năng, kiến thức, qua đó hình thành đội ngũ tư vấn hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh. Tổ chức thành công Hội nghị Truyền lửa khởi nghiệp. Hội nghị đã thu hút sự tham gia và chú tâm theo dõi của 600 sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã đưa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào sâu trong đối tượng sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019. Kết quả cuộc thi đã thu hút 62 ý tưởng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia dự thi, có 9 ý tưởng đạt giải.

Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019 và đứng thứ 7/23 Sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng 02 bậc so với năm 2018; thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra nội bộ; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân. Thực hiện tốt công tác quản lý, thanh quyết toán tài chính; công tác quốc phòng, an ninh trật tự tại cơ quan được đảm bảo. Cơ quan đạt cơ quan văn hóa năm 2019.

100% công chức, viên chức trong Sở chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; không có công chức, viên chức vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước. Tích cực tham gia, đóng góp kinh phí đầy đủ các hoạt động do UBND tỉnh và các ngành phát động như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Quỹ Nghĩa tình đồng đội; Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi; đóng góp xây dựng mái ấm công đoàn; nghĩa vụ công ích khác; phụng dưỡng 01 Mẹ Việt Nam anh hùng…

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2019, Công đoàn Sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, Đoàn Thanh niên Sở đạt Danh hiệu “Vững mạnh” năm 2019.

Về công tác thi đua, khen thưởng: Tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các phong trào thi đua theo hướng dẫn của tỉnh. Kết quả, tổ chức phong trào thi đua chuyên đề nhân kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển ngành KH&CN tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho 46 cá nhân trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân; Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen 02 tập thể và 09 cá nhân, Chương trình Kỷ niệm 30 năm được tổ chức vào ngày 12/7/2019. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở nhân tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Kết quả chấm điểm Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Sở năm 2019, Sở KH&CN đạt 989 điểm dẫn đầu các đơn vị trong Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội.

MohinhDA.jpg
Dự án: "Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình cánh đồng lớn sản xuất nguyên liệu sắn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi".

Hoạt động  KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả, phát huy hiệu quả nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đã tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình, đề tài, dự án KH&CN. Số lượng đề tài, dự án KH&CN giảm so với những năm trước nhưng tập trung nâng cao tính ứng dụng, bám sát nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phục vụ hiện đại hóa sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp có tác động tích cực thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng giải pháp hữu ích, đổi mới công nghệ thiết bị, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đã giữ vai trò quan trọng và là động lực cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Cung cấp cơ sở khoa học triển khai các dự án quy mô lớn, ứng dụng tổng hợp các thành tựu  KH&CN xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Công tác quản lý nhà nước về  KH&CN, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ được triển khai đồng bộ. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng được chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động giám sát và hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định về đo lường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, nghiêm túc xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, góp phần tăng cường thực thi pháp luật về đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật chuyên ngành trong sản xuất kinh doanh của các cá nhân, tổ chức. Hoạt động KH&CN tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước tiến nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chú trọng tới tính hiệu quả, hướng tới doanh nghiệp, thị trường và khẳng định được vai trò trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Nhiệm vụ KH&CN đã bám sát chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các chỉ tiêu phát triển KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1244/QĐ-TTg; Quyết định số 418/QĐ-TTg). Nội dung các chương trình, đề tài, dự án phục vụ sát thực các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 05/4/2013 của Tỉnh ủy.

TẤN CẢNH (*)

(Theo Bản tin KH&CN, số 06/2019)

(*) Phó Chánh Văn phòng - Sở Khoa học và Công nghệ

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  
Để thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, các tổ chức, các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ của năm 2019 theo quy định. (Xem chi tiết tại Công văn số: 161/SKHCN-TTUDDVKHCN​​ và danh sách các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê khcn 2019)
 

 

  

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt Kế hoạch “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2025; Sở khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ 2 - năm 2020 (gọi tắt là Cuộc thi). Chi tiết nội dung kế hoạch số 125/KH-SKHCN​.​

 

  
Để triển khai hiệu quả hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2020 theo nội dung của Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Tổng cụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cơ quan thường trược GTCLQG thông báo kế hoạch triển khai hoạt động GTCLQG năm 2020. Nội dung chi tiết xem tại Công văn số 318/TĐC-TCCL ngày 10/02/2020 và kèm theo kế hoạch triển khai.
 

 

 

  

Kết luận của Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Thanh Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ  địa phương năm 2019. Nội dung chi tiết thông báo số 209/TB-BKHCN ngày 04/2/2020.

 

  
Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3711/UBND-NC ngày 02/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Khoa học và Công nghệ. Xem chi tiết Thông báo số 906/TB-SKHCN.pdf

 

  
​Ngày 22/5/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh​. Mời bạn đọc xem chi tiết: Quyết định số 705/QĐ- UBND.pdf
 

 

Phim tư liệu
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
Điện thoại: 055.8556002
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.