Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1821959
Đang online: 12
Đăng ngày: 22/02/2018
Tổ chức khóa đào tạo "Nghiệp vụ về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh"
Năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã triển khNăm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã triển khai toàn diện, đồng bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch; kịp thời tham mưu hỗ trợ và tôn vinh khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, cụ thể:
Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh văn bản Hiệp y đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 cho 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã có 01 Giải Vàng và 05 Giải Bạc Chất lượng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ tặng cho các doanh nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Công văn chỉ đạo các cơ quan thực hiện theo quy định tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh; tham mưu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 của tỉnh Quảng Ngãi; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tổ chức 02 khóa đào tạo “Nghiệp vụ về năng suất và chất lượng” và “Công cụ năng suất chất lượng” cho đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách về chất lượng của các doanh nghiệp trong tỉnh; 4 lớp tập huấn về công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và nghiệp vụ kiểm tra cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

dl2.jpg
​Thanhtra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Chi cục tổ chức kiểm tra về đo lường, ghi nhãn hàng hóa các mặt hàng thiết yếu cấp cho đồng bào dân tộc miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán 2017. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với phương tiện đo (PTĐ) trong danh mục PTĐ nhóm 2 tại 08 cơ sở, kiểm tra 43 PTĐ; 08 cơ sở kinh doanh LPG, thực hiện kiểm tra đo lường 6 lô LPG chai; 12 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử với 3.168 đơn vị hàng hóa; 03 cơ sở kinh doanh thép làm cốt bê tông, với 2.356 đơn vị hàng hóa; 13 cơ sở kinh doanh xăng dầu; 20 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; 05 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trong dịp Tết trung thu năm 2017. Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố và phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện làm việc với ban quản lý chợ huyện/thành phố về việc kiểm định PTĐ nhóm 2 (cân các loại) đang sử dụng trong tại các chợ. Phối hợp với Đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp; đo lường, an toàn bức xạ, PTĐ thuộc danh mục PTĐ nhóm 2 . Phối hợp với Đoàn liên ngành do Cục thuế tỉnh chủ trì thực hiện dán tem niêm phong, kẹp chì đồng hồ tổng của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi cục có văn bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng làm rõ một số vướng mắc tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ: đối với các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm định phương tiện đo nhóm 2 theo Công văn số 328/TĐC-ĐL ngày 22/02/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo xăng dầu để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng theo quy định tại thông tư 15/2015/TT- BKHCN; phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện/thành phố triển khai Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ; Công ty điện lực Quảng Ngãi lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đo năm 2017 và dự kiến cho các năm 2018, 2019, 2020, để triển khai thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện định kỳ hàng năm.

Tiếp nhận 04 hồ sơ công bố hợp chuẩn cho sản phẩm: Xăng không chì RON 92 (mức 2), RON 95 (mức 3) phù hợp với TCVN 6776:2013, nhiên liệu điêzen DO 0,05S (mức 2) phù hợp với TCVN 5689:2013 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn; xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 40 phù hợp với TCVN 6260:2009 –của Công ty TNHH MTV xi măng Sông Gianh, sản xuất tại Công ty TNHH MTV xây dựng Idico Quảng Ngãi và 6 hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn cho sản phẩm: Xăng không chì RON 92 (mức 2), RON 95 (mức 3), nhiên liệu điêzen DO 0,05S (mức 2) phù hợp với QCVN 1:2015/BKHCN ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN; xăng không chì RON 92 (mức 2), RON 95 (mức 3), xăng E5 RON 92 (mức 2) phù hợp với Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

dl1.jpg
​​Tập huấn về cải tiến hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan nhà nước năm 2017.
Chi cục tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ KH&CN và Kế hoạch Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2017 theo Công văn số 206/TĐC-TCCL ngày 08/02/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Kết quả, các doanh nghiệp do Hội đồng sơ tuyển tỉnh Quảng Ngãi xét chọn đã được Hội đồng Quốc gia đánh giá là các doanh nghiệp tiêu biểu và đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG năm 2017, gồm: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần Hưng Phú; Công ty Cổ phần VCTT; Công ty TNHH  Phú Điền.

Trong đó: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được đề xuất Giải Vàng Chất lượng Quốc gia; 04 doanh nghiệp còn lại đề xuất Giải Bạc Chất lượng Quốc gia. Dự kiến lễ trao GTCLQG năm 2017 sẽ tổ chức vào tháng 3/2018.

Ngoài ra, Chi cục đã phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện khảo sát thông tin về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đối với 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 396/TĐC-TCCL ngày 20/6/2017 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Đồng thời, phát hành 06 bản tin điện tử về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Quảng Ngãi gửi đến doanh nghiệp liên quan, đăng trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ; cập nhật 1241 thông báo từ các nước thành viên WTO; cập nhật 68 TCVN mới được ban hành, 54 TCVN bị hủy bỏ và 29 QCVN mới được ban hành; cập nhật 24 văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chi cục, tiếp nhận và hỗ trợ 25 hồ sơ của doanh nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh.

Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh đã đi vào ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Đến nay đã có 36/46 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện, các cơ quan còn lại đã có kế hoạch hoàn thành trong năm 2018.

Tổ chức triển khai kiểm định được 19.015 phương tiện đo các loại, đạt 119% chỉ tiêu kế hoạch năm; thử nghiệm: 667 mẫu các loại phục vụ kiểm tra, giám sát chất lượng cho tổ chức, cá nhân với 3.997 chỉ tiêu.

Trong năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã có những chuyển biến tích cực trong triển khai và thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, khẳng định được vị trí quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, góp phần tích cực nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cho xã hội; tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường trong nước và xuất khẩu; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng; bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; kịp thời hỗ trợ và tôn vinh khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

NGUYỄN THỊ PHÁT

(Theo Bản tin KH&CN, số 01/2018)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

Để thống nhất với các cơ quan, đơn vị và địa phương và kịp thời tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020. Xem chi tiết công văn số 311/SKHCN-KHTC và Công văn số 269/BKHCN-KHTC kèm theo.​

 

   
Thực hiện Công văn số 574/TĐC-TCCL ngày 06/03/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019. Xem chi tiết thông báo số 255/TB-SKHCNTải biểu mẫu đăng ký tham gia.doc

 

 

   
Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic hướng dn xây dng kế hoch và d toán ngân sách khoa hc và công ngh năm 2020; Công văn s 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic đôn đốc đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình h tr ng dng, chuyn giao tiến b khoa hc và công ngh (KH&CN) thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi nông thôn, min núi, vùng dân tc thiu s giai đon 2016-2025 (gi tt là Chương trình Nông thôn min núi), S Khoa hc và Công ngh thông báo v vic đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình Nông thôn min núi bt đầu thc hin năm 2020. Xem chi tiết công văn Số 216-SKHCN. Tải các biểu mẫu kèm theo: bieumau.doc

 

   
​Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 35/SKHCN-QLKH Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.​ Mời bạn đọc xem chi tiết công văn Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020.

* Tải biểu mẫu tại đây: 
Mẫu A1 (Dùng cho đề tài hoặc đề án)
Mẫu A2 (Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm)
Mẫu A3 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ)
Mẫu A4 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020)

 

   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung:
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.