Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1833743
Đang online: 9
Đăng ngày: 08/01/2018
Đào tạo về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2018 vào các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là việc xây dựng và thực hiện HTQLCL trong một cơ quan hành chính, dựa trên các nguyên tắc quản lý chất lượng cơ bản, nhằm tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, thoả mãn các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu pháp luật và những yêu cầu riêng của đơn vị, nâng cao tính chất phục vụ gắn bó giữa nhà nước với nhân dân. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý hành chính công, Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các CQHCNN tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006; Quyết định  số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014. 
Ở tỉnh ta, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước quy định về việc áp dụng HTQLCL vào các CQHCNN. Trong đó, quy định hiện hành là Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 36/46 CQHCNN (chiếm 78,26%) đã thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL và công bố theo quy định, trong đó đa số các cơ quan áp dụng tích hợp hệ thống một cửa đã làm tăng hiệu quả của HTQLCL. Qua kiểm tra thực tế tại 10 CQHCNN, việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL được các cơ quan thực hiện nghiêm túc, đa số các CQHCNN đã thực hiện theo đúng yêu cầu của HTQLCL và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg như thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL; lãnh đạo cơ quan quan tâm và chỉ đạo thực hiện; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có nhận thức tốt về HTQLCL; cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL. Ông Võ Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường nhận xét: Việc áp dụng HTQLCL vào cơ quan đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý hành chính nhà nước. Hoạt động quản lý tài liệu, hồ sơ được thực hiện một cách nề nếp, quy cũ; nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức; lãnh đạo điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, thống nhất.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan thực hiện chưa đầy đủ các nội dung quy định như: Quy trình, tài liệu bắt buộc của HTQLCL; quy trình, tài liệu xây dựng theo thủ tục hành chính; chính sách chất lượng; thực hiện niêm yết công khai chính sách chất lượng tại trụ sở cơ quan; mục tiêu chất lượng… Theo đại diện của các cơ quan này, việc áp dụng HTQLCL vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi, bổ sung, điều chỉnh gây khó khăn cho việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết công việc đã ban hành; cán bộ phụ trách công tác ISO là công chức kiêm nhiệm, một số cán bộ phụ trách công tác ISO tại cơ quan được luân chuyển đến những vị trí công tác khác nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của việc vận hành HTQLCL. Ông Lê Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết: Tại thời điểm kiểm tra, mặc dù văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thay đổi một số thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn đã được cấp có thẩm quyền ban hành, tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, nên gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình thủ tục hành chính theo HTQLCL.

Theo quy định tại Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đến cuối năm 2016, tất cả các CQHCNN thuộc diện bắt buộc phải hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và thực hiện công bố HTQLCL. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 10/46 CQHCNN (chiếm 21,74%) chưa thực hiện đầy đủ. Trong đó, có 7/10 cơ quan đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện, còn 3/10 cơ quan vẫn chưa thực hiện. Nguyên nhân là do mặc dù đã có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính (Thông tư số 116/TT-BTC ngày 11/8/2015), quy định về công tác tài chính đối với việc áp dụng HTQLCL vào CQHCNN. Tuy nhiên, nguồn ngân sách chưa được cân đối và phân bổ kinh phí đầy đủ để các cơ quan thực hiện xây dựng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo quy định.

Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các CQHCNN là chủ trương đúng đắn. Những kết quả ban đầu đạt được trên địa bàn tỉnh cho thấy việc áp dụng và triển khai HTQLCL đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, hướng tới phục vụ nhân dân một cách công khai, đúng đắn, hiệu quả, xóa bỏ các quy định mang tính quan liêu, gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức. Vì vậy, cần đẩy mạnh triển khai áp dụng, mở rộng HTQLCL tại các cơ quan hành chính, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực lấy thước đo sự thoả mãn của khách hàng làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả cho hoạt động của các cơ quan mà trong đó HTQLCL là công cụ hữu hiệu, là điều kiện cần thiết cho mọi hoạt động quản lý.

Để HTQLCL thật sự là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý hành chính nhà nước, thời gian đến cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, nâng cao vai trò của người đứng đầu. Thủ trưởng cơ quan hiểu rõ vai trò của việc áp dụng, duy trì HTQLCL để chỉ đạo việc triển khai ở đơn vị. Ngoài việc cam kết thực hiện áp dụng HTQLCL bằng văn bản còn phải trực tiếp chỉ đạo, tham gia, giám sát toàn bộ quá trình xây dựng, duy trì, cải tiến HTQLCL; kết hợp việc áp dụng HTQLCL với việc chuẩn hoá công vụ, áp dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động thực thi công vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước một cách tốt nhất.

Thứ hai, nâng cao năng lực cán bộ, công chức. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức là giải pháp hiệu quả không những để nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân mà còn có tầm quan trọng rất lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL của các CQHCNN trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến HTQLCL; những thuận lợi, khó khăn, hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL mang lại và những hạn chế còn tồn tại. Từ đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật hiện hành.

HUỲNH THỊ PHƯƠNG THU

(Theo Bản tin KH&CN, số 06/2017)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

Để thống nhất với các cơ quan, đơn vị và địa phương và kịp thời tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020. Xem chi tiết công văn số 311/SKHCN-KHTC và Công văn số 269/BKHCN-KHTC kèm theo.​

 

   
Thực hiện Công văn số 574/TĐC-TCCL ngày 06/03/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019. Xem chi tiết thông báo số 255/TB-SKHCNTải biểu mẫu đăng ký tham gia.doc

 

 

   
Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic hướng dn xây dng kế hoch và d toán ngân sách khoa hc và công ngh năm 2020; Công văn s 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic đôn đốc đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình h tr ng dng, chuyn giao tiến b khoa hc và công ngh (KH&CN) thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi nông thôn, min núi, vùng dân tc thiu s giai đon 2016-2025 (gi tt là Chương trình Nông thôn min núi), S Khoa hc và Công ngh thông báo v vic đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình Nông thôn min núi bt đầu thc hin năm 2020. Xem chi tiết công văn Số 216-SKHCN. Tải các biểu mẫu kèm theo: bieumau.doc

 

   
​Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 35/SKHCN-QLKH Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.​ Mời bạn đọc xem chi tiết công văn Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020.

* Tải biểu mẫu tại đây: 
Mẫu A1 (Dùng cho đề tài hoặc đề án)
Mẫu A2 (Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm)
Mẫu A3 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ)
Mẫu A4 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020)

 

   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
Điện thoại: 055.8556002
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.