Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1821970
Đang online: 11
Đăng ngày: 07/11/2018
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Chiều ngày 06/11/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về việc đẩy nhanh việc xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm chủ lực, đặc trưng địa phương của tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia buổi làm việc có bà Ngô Phương Trà, Phó trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo của 13 huyện, thành phố, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, các HTX, tập thể, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh.​

Qua báo cáo tình hình thực hiện, các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cùng với việc triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của các địa phương và tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong việc đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu cho các sản phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm chủ lực, đặc thù của các địa phương. Từ năm 2016 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn cho 80 tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ, chuyển nhượng, gia hạn, sửa đổi văn bằng SHCN, có 148 đơn đăng ký bảo hộ nộp ra Cục SHTT, 108 Văn bằng SHCN được cấp.

Cho thấy số lượng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhiều nhưng chủ yếu là các nhãn hiệu hàng hóa thông thường. Trong khi đó, nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương là rất lớn.

Trong thời gian qua có đến 42 sản phẩm chủ lực, đặc thù của các địa phương có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 03 nhãn hiệu đã được bảo hộ, gồm: Nhãn hiệu chứng nhận “Chè Minh Long”,  nhãn hiệu tập thể “Quế Trà Bồng-Tây Trà”, nhãn hiệu tập thể “Tỏi Lý Sơn”; có 03 nhãn hiệu tập thể “Hành tím Bình Hải”, nhãn hiệu tập thể “Nén Bình Phú”, nhãn hiệu tập thể “Nếp ngự Sa Huỳnh” đã hoàn thành hồ sơ đăng ký bảo hộ và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ; có 18 sản phẩm của 5 huyện, thành phố đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và được UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận nhưng chưa hoàn thành hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nộp Cục Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, đã đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020 về xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho 02 sản phẩm đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi là Quế Trà Bồng và Heo Kiềng sắt Quảng Ngãi; 01 dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh về xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Tỏi Lý Sơn.

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến cho rằng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, đặc trưng còn khá mới mẻ nên các địa phương, tổ chức chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện các thủ tục đăng ký; chưa thấy được vai trò và lợi ích của nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý trong việc phát triển kinh tế - xã hội, do đó các địa phương, tổ chức chưa thật sự quyết tâm và chủ động trong việc thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm địa phương mình. Tất cả các sản phẩm đăng ký xác lập quyền SHTT đều là sản phẩm đặc thù địa phương gắn với tên địa danh, tuy nhiên, việc xác định được tính chất đặc thù của sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, số lượng đăng ký bảo hộ quá nhiều, nhân lực của huyện lại rất hạn chế; Kinh phí hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 chỉ được nhận khi đã có văn bằng bảo hộ, trong khi đó quá trình làm hồ sơ cần phải có kinh phí để thực hiện như: Kinh phí phân tích mẫu, kinh phí thuê tư vấn xây dựng logo,…

Hiện nay, các tổ chức tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ khá nhiều, đó đó việc lựa chọn các tổ chức dịch vụ có uy tín để thực hiện tư vấn đăng ký nhãn hiệu cũng là một khó khăn của các địa phương, tổ chức có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Để đẩy nhanh hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý trong thời gian đến Hội nghị đã đưa ra một số giải pháp sau: Các địa phương, tổ chức có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức có liên quan để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời. UBND các huyện, thành phố cần xác định rõ những sản phẩm của địa phương có tính chủ lực, đặc thù và xác định lựa chọn loại hình đăng ký bảo hộ (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý) sao cho phù hợp nhất với sản phẩm của địa phương mình, như vậy sẽ thuận lợi trong việc xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng bà Ngô Phương Trà, Phó trưởng Văn phòng phát biểu các địa phương cần chú ý đến các sản phẩm chủ lực, đặc thù của các địa phương có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý phải có đầy đủ các yếu tố về sản lượng, chất lượng, có tiềm năng phát triển thị trường lâu dài và bềnh vững để phát triển kinh tế, mang lại lợi nhuận cho bàn con nông dân tham gia sản xuất.

Văn ​Bình

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

Để thống nhất với các cơ quan, đơn vị và địa phương và kịp thời tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020. Xem chi tiết công văn số 311/SKHCN-KHTC và Công văn số 269/BKHCN-KHTC kèm theo.​

 

   
Thực hiện Công văn số 574/TĐC-TCCL ngày 06/03/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019. Xem chi tiết thông báo số 255/TB-SKHCNTải biểu mẫu đăng ký tham gia.doc

 

 

   
Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic hướng dn xây dng kế hoch và d toán ngân sách khoa hc và công ngh năm 2020; Công văn s 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic đôn đốc đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình h tr ng dng, chuyn giao tiến b khoa hc và công ngh (KH&CN) thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi nông thôn, min núi, vùng dân tc thiu s giai đon 2016-2025 (gi tt là Chương trình Nông thôn min núi), S Khoa hc và Công ngh thông báo v vic đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình Nông thôn min núi bt đầu thc hin năm 2020. Xem chi tiết công văn Số 216-SKHCN. Tải các biểu mẫu kèm theo: bieumau.doc

 

   
​Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 35/SKHCN-QLKH Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.​ Mời bạn đọc xem chi tiết công văn Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020.

* Tải biểu mẫu tại đây: 
Mẫu A1 (Dùng cho đề tài hoặc đề án)
Mẫu A2 (Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm)
Mẫu A3 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ)
Mẫu A4 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020)

 

   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung:
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.