Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1817265
Đang online: 8
Đăng ngày: 17/10/2018
Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.
Chiều ngày 16/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và phương hướng nâng cao chỉ số CCHC những năm tiếp theo. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng; Trưởng, phó các đơn vị và các chuyên viên Văn phòng Sở.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết qủa đánh giá Chỉ số CCHC năm 2017 của Sở do đồng chí Đoàn Tấn Cảnh – Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN trình bày báo cáo với nội dung: Sở KH&CN đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 (Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 27/02/2017) và triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các nội dung CCHC và Chỉ số CCHC năm 2017. Kết quả đạt được của Chỉ số CCHC năm 2017 như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành đạt 7,0/10,5 điểm; xây dựng và tổ chức thực  hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 9,5/11,5 điểm; cải cách thủ tục hành chính đạt 9,5/9,5 điểm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 6,0/6,5 điểm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 6,5/10,5 điểm; cải cách tài chính công đạt 3,0/3,0 điểm; hiện đại hóa hành chính đạt 9,0/10,5 điểm.

hoinghiCCHC1.jpg
​Đồng chí Đoàn Tấn Cảnh – Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Kết quả đánh giá tác động của CCHC qua điều tra xã hội về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 25,93/38 điểm.

hoinghiCCHC2.jpg
​Đồng chí Trần Thanh Trường-Phó Giám đốc Sở tham gia góp ý tại Hội nghị.
Để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đưa ra phương hướng nâng cao Chỉ số CCHC của Sở trong những năm tiếp theo như sau:  Các phòng , đơn vị tham mưu, chủ trì triển khai thực hiện các lĩnh vực và tiêu chí CCHC (được ban hành kèm theo Quyết định 819/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cái cách hành chính của các sở, ban, ngành, cấp tỉnh) đạt 100% kế hoạch trong các lĩnh vực: 1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; 3. Cải cách thủ tục hành chính; 4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; 6. Cải cách tài chính công; 7. Hiện đại hóa hành chính.

hoinghiCCHC5.jpg
​Đồng chí Nguyễn Thị Xuân - Chánh Văn phòng Sở tham gia góp ý tại Hội nghị.
 Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi, ý kiến để hoạt động CCHC   của Sở Khoa học và Công nghệ trong những năm đến đạt kết quả tốt hơn.

Quốc Dương

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

Để thống nhất với các cơ quan, đơn vị và địa phương và kịp thời tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020. Xem chi tiết công văn số 311/SKHCN-KHTC và Công văn số 269/BKHCN-KHTC kèm theo.​

 

   
Thực hiện Công văn số 574/TĐC-TCCL ngày 06/03/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019. Xem chi tiết thông báo số 255/TB-SKHCNTải biểu mẫu đăng ký tham gia.doc

 

 

   
Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic hướng dn xây dng kế hoch và d toán ngân sách khoa hc và công ngh năm 2020; Công văn s 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 ca B Khoa hc và Công ngh v vic đôn đốc đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình h tr ng dng, chuyn giao tiến b khoa hc và công ngh (KH&CN) thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi nông thôn, min núi, vùng dân tc thiu s giai đon 2016-2025 (gi tt là Chương trình Nông thôn min núi), S Khoa hc và Công ngh thông báo v vic đề xut đặt hàng d án thuc Chương trình Nông thôn min núi bt đầu thc hin năm 2020. Xem chi tiết công văn Số 216-SKHCN. Tải các biểu mẫu kèm theo: bieumau.doc

 

   
​Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 35/SKHCN-QLKH Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.​ Mời bạn đọc xem chi tiết công văn Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020.

* Tải biểu mẫu tại đây: 
Mẫu A1 (Dùng cho đề tài hoặc đề án)
Mẫu A2 (Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm)
Mẫu A3 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ)
Mẫu A4 (Dùng cho Dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020)

 

   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung:
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.