Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1712621
Đang online: 12
Đăng ngày: 22/02/2018
Hội thảo "Hoạt động đổi mới - sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp"
Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017 đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và đã đem lại kết quả tích cực, phát huy hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống của người dân. 
Trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN năm 2017, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai 41 nhiệm vụ, trong đó: 27 nhiệm vụ từ năm 2016 chuyển sang, 14 nhiệm vụ thực hiện mới. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có 23 nhiệm vụ KH&CN được triển khai, đã góp phần phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của người dân. Tiêu biểu là đề tài “Chọn tạo và phát triển một số giống lúa mới ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất gạo tốt phục vụ sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân Quảng Ngãi và một số tỉnh khu vực miền Trung”  Trung tâm Giống của tỉnh đã triển khai 02 thí nghiệm gồm: Thí nghiệm tập đoàn chọn dòng ưu tú (0,2ha, 01 vụ) và Thí nghiệm so sánh, đánh giá các dòng ưu tú 0,3ha (0,1ha x 03 điểm). Thực hiện khảo nghiệm VCU cho 03 giống lúa (Khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất) để chọn tạo và phát triển một số giống lúa mới ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất gạo tốt phục vụ sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân Quảng Ngãi và một số tỉnh khu vực miền Trung.

Dự án “Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức” đã xây dựng mô hình canh tác cây ngô trên đất lúa vụ hè thu với quy mô 15 ha, năng suất đạt 65 tạ/ha; mô hình canh tác cây lạc trên đất lúa vụ hè thu với quy mô 50 ha, năng suất đạt 30 tạ/ha và mô hình canh tác cây mè trên đất lúa vụ hè thu với quy mô 15 ha, năng suất đạt 10 tạ/ha. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho dân, gồm hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây ngô trên đất lúa; kỹ thuật canh tác cây lạc trên đất lúa và kỹ thuật canh tác cây mè trên đất lúa. Dự án đã giúp người dân  tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, biết khai thác tài nguyên đất đai một cách hợp lý, thay đổi tập quán canh tác theo phương thức cũ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích đất canh tác, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

ngo.jpg
​Thu hoạch ngô trên đất lúa thiếu nước vụ hè thu năm 2017 tại HTXDVNN Đức Vĩnh, xã Đức Phú.
Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh” đã ứng dụng KH&CN xây dựng các mô hình, gồm: Mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào sản xuất theo cơ cấu lúa với 60 ha; mô hình chuyển đổi đất 2 vụ lúa sang trồng 01 vụ lúa và 01 vụ màu theo cơ cấu lúa với quy mô 20 ha; mô hình thâm canh tổng hợp cây sắn với quy mô 10 ha; mô hình chuyển đổi đất trồng sắn sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò thịt với quy mô 5 ha. Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào sản xuất; kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây sắn; kỹ thuật trồng cỏ chăn nuôi bò thịt  và kỹ thuật canh tác ngô trên đất lúa cho người dân.

Dự án “Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thành nghề sản xuất chính của nông hộ trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi” triển khai trong 3 năm 2014-2017 tại 4 xã, thị trấn, gồm xã Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ An và thị trấn Đức Phổ. Bằng việc áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo bằng tinh đông viên, với các giống bò thịt có chất lượng trên nền bò cái Zêbu  đã cho ra bê lai sinh ra có ngoại hình đẹp, thể chất khỏe, tầm vóc lớn, sinh trưởng nhanh. Năng suất và hiệu quả kinh tế tăng 10-20% so với hộ ngoài mô hình. Dự án đã tác động đến nhận thức của người chăn nuôi bò cái sinh sản bằng việc sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo tinh bò nhập ngoại, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò ở địa phương, tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò lai zê bu, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nông hộ.

Dự án “Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật sản xuất lúa, gạo hữu cơ chất lượng cao tại Quảng Ngãi” đã xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ thương phẩm với diện tích sản xuất năm 2017 là 19,8 ha (giống lúa LĐ1 7,1 ha; giống lúa BM125 12,7 ha); đào tạo 20 kỹ thuật viên cơ sở; tập huấn cho 300 nông dân về kỹ thuật thâm canh lúa hữu cơ; tổ chức hội nghị đầu bờ cho nông dân trong và ngoài dự án để tham quan, đánh giá, nhân rộng mô hình.

lua1.jpg
​Sạ lúa bằng máy tại xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh.
Thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN đã tuyển chọn, nuôi lưu giữ ổn định 130 con gà mái, 20 con gà trống H’re thuần chủng;  tuyển chọn được 05 heo đực, 45 heo cái Kiềng Sắt thuần chủng và đã tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo sức khỏe tốt, phát triển và sinh sản ổn định. Đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống cây quế bản địa Trà Bồng tại Quảng Ngãi và đánh giá kết quả bảo tồn”, năm 2017 Chi cục Kiểm lâm tiếp tục theo dõi triển khai thực hiện nhằm bảo tồn lưu giữ nguồn gen giống cây Quế bản địa Trà Bồng tại tỉnh Quảng Ngãi, tạo nguồn giống ổn định có chất lượng cao cho việc sản xuất tại địa phương, góp phần bảo tồn giống Quế đặc sản có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, các đề tài, dự án KH&CN trong lĩnh vực điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đã tạo lập được một số cơ sở dữ liệu ban đầu và cung cấp luận cứ khoa học cho việc quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hợp lý hơn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững; dự báo, cảnh báo nguy cơ thiên tai có thể xảy ra để có giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân...

Thực hiện Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, Chương trình đã thực hiện hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho 30 hồ sơ tham gia Chương trình; hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh cho 05 dự án: “Đổi mới thiết bị, công nghệ bảo quản hạt giống lúa” của Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT; “Đổi mới thiết bị, công nghệ chế biến gỗ ở Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Tam Minh”; “Đổi mới công nghệ, thiết bị chế biến và bảo quản hạt giống lúa” của công ty TNHH KH&CN Nông Tín; “Đổi mới thiết bị công nghệ chế biến gỗ” của Công ty TNHH Hoàn Vũ; “Đổi mới công nghệ, thiết bị chế biến và bảo quản hạt giống lúa” của Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, Chương trình đã tổ chức 01 lớp đào tạo nghiệp vụ về năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Viện Năng suất chất lượng Việt Nam tổ chức “Khóa đào tạo về công cụ cải tiến năng suất chất lượng” cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện hỗ trợ 12 doanh nghiệp tham gia Chương trình.

maymoc.jpg
​Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện dự án "Đổi mới thiết bị công nghệ chế biến gỗ" tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư tam Minh.
Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân được tăng cường đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ của kế hoạch. Năm 2017, cấp giấy phép cho 08 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chụp chẩn đoán trong y tế; cấp 14 chứng chỉ nhân viên bức xạ, phê duyệt 07 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cho các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế; hướng dẫn cho 30 lượt doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.

Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn Việt Nam; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy; thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn. Hướng dẫn cho 05 doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm: Công ty Cổ phần Phân hữu cơ Humic; Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần VCTT; Công ty Cổ phần Hưng Phú; Công ty TNHH Phú Điền. Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn về công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và nghiệp vụ kiểm tra cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Về công tác thanh tra, Thanh tra KH&CN đã triển khai thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thanh tra 103 đối tượng (7 cá nhân, 96 tổ chức), xử phạt vi phạm hành chính được ban hành, với số tiền xử phạt vi phạm 50.800.000 đồng. Các cuộc thanh tra được triển khai đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, trong năm qua, Sở KH&CN còn tổ chức  làm việc với UBND các huyện, thành phố về việc xác định các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu ứng dụng thực hiện giai đoạn 2019-2020 ở 09 huyện, thành phố; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho Trung tâm Tư vấn, dịch vụ phát triển Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi; cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho Công ty CP Cơ – Điện – Môi trường Lilama EME và Công ty TNHH Một thành viên Lọc-Hóa dầu Bình Sơn; thay đổi 01 giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH KH&CN Nông Tín (thay đổi tên công ty). Hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp KH&CN cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tổ chức hội thảo khoa học “KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới”...

thanhtra.jpg
​​Thanh tra Sỏ KH&CN đang kiểm tra thiết bị điện, điện tử tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Quảng Ngãi.
Có thể nói, hoạt động KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 đã có bước chuyển biến tích cực, gắn với thực tiễn phát triển sản xuất và đời sống, tập trung giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PHƯƠNG DU​NG

(Theo Bản tin KH&CN, số 01/2018)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Ngày 07/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Mời bạn đọc xem chi tiết: Kế hoạch số 1167/ KH - SKHCN​

 

   

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, có 9 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ. Xem chi tiết Quyết định số 2093/QĐ-UBND.pdf

 

   
​Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đó có 62 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân, công nghệ;  Hoạt động khoa học và công nghệ; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xem chi tiết Quyết định số 2092/QĐ-UBND 

 

   
Nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi có ban hành công văn về việc tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2018. Xem chi tiết công văn số 958/SKHCN-QLCN; Xem chi tiết thể lệ cuộc thi 08 2651 BKHCN THI SANG CHE 2018.pdf

 

 

 

   

​Nhằm phục vụ cho việc truy cập thông tin hướng dẫn về các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Mời bạn đọc xem chi tiết Sổ tay hướng dẫn.pdf

 

   
Ngày 01/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 1596-QĐ-UBND tại đây.

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.