Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài, dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1634694
Đang online: 11
Đăng ngày: 22/02/2018
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi.
Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh ta trong năm qua đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, từng bước cải thiện đời sống của người dân. Để phát huy kết quả đạt được đó, hoạt động KH&CN năm 2018 sẽ tập trung thực hiện những nội dung gì? Để thấy rõ hơn về định hướng cũng như giải pháp hoạt động KH&CN năm 2018, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH&CN về vấn đề này. 
PV: Thưa ông, năm 2017 hoạt động KH&CN của tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Vậy để phát huy những kết quả đó, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, hoạt động KH&CN tỉnh ta trong năm 2018 cần tập trung thực hiện những vấn đề gì?

Ông Nguyễn Văn Thành: Phát huy thành quả đạt được năm 2017, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018 hoạt động KH&CN cần phải tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau: Trước hết là phải làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về KH&CN, sửa đổi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở nhằm đưa hoạt động KH&CN của tỉnh đi vào nề nếp và hiệu quả hơn. Thứ hai, đổi mới công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN, đặt doanh nghiệp và tổ chức kinh tế vào vị trí trung tâm của hoạt động KH&CN, nhất là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 vào sản xuất; ưu tiên hình thành liên kết chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả 3 Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Chương trình KH&CN hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất kinh doanh sẽ ưu tiên ứng dụng công nghệ tự động, hiện đại hoá sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, một mặt sẽ hỗ trợ các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hộ các nhãn hiệu thông thường, mặt khác hướng dẫn các địa phương, đơn vị đăng ký, quản lý và bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho các hàng hoá nông sản. Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao gía trị gia tăng bền vững, phát triển sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Thứ năm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng...

hoithao.jpg
​​Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.
PV: Vậy, theo ông, cần có giải pháp như thế nào để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên?

Ông Nguyễn Văn Thành: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, trước hết sẽ khẩn trương cụ thể hoá các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển KH&CN của tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động 40 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI ngày 31/10/2012 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện đạt kết quả trong năm 2018.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cơ quan ban ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo thuyết minh đã được phê duyệt; kịp thời nghiệm thu thanh quyết toán và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các địa phương, đơn vị để ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế; cải tiến lề lối làm việc, tăng cường chế độ trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp một cách có hiệu quả cao nhất.

Gắn việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân với việc phát động thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin cảm ơn ông!

PHƯƠNG DUNG

(Theo Bản tin KH&CN, số 01/2018)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Xem chi tiết Thông báo số 574/TB-SKHCN 

 

   
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) mang tính hội nhập quốc tế và khu vực; là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp độ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo bảy tiêu chí của GTCLQG và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ngãi) thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2018. Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung Thông báo ​

 

   

​Nhằm phục vụ cho việc truy cập thông tin hướng dẫn về các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Mời bạn đọc xem chi tiết Sổ tay hướng dẫn.pdf

 

   

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 01/SKHCN-QLKH về việc đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019. Mời bạn đọc tải biểu mẫu (Bieu1-PĐXNVnam2019.doc).​

 

   
Ngày 01/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 1596-QĐ-UBND tại đây.

 

Phim tư liệu
Hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp ở Quảng Ngãi
Xem thêm
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.