Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài, dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1640524
Đang online: 16
Đăng ngày: 17/07/2017
Quang cảnh Đại hội.
Chiều ngày 14/7/2017, Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ X và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Dự Đại hội có ông Vũ Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, lãnh đạo Sở và toàn thể đoàn viên Công đoàn của Sở.

Trong nhiệm kỳ qua, Công  đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao như công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Hàng năm Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, phát động, giao ước thi đua theo đúng tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng, khen thưởng, nâng bậc lương, nâng ngạch… thường xuyên quan tâm đến việc giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ (Đoàn viên công đoàn) và người lao động.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn.  Luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để 100% ĐVCĐ được học tập, quán triệt các Nghị quyết, các chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% ĐVCĐ tham gia học tập và nghiên cứu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị. Công đoàn đã tích cực chủ động bám sát nội dung thi đua do Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh phát động như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, phát huy sáng kiến, cải tiến gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" trong nữ CNVCLĐ cơ quan được duy trì tốt…

dh5.jpg
​Đồng chí Trần Công Hòa - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ khóa X đọc báo cáo tại Đại hội
Từ kết quả của phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Khoa học và Công nghệ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân; Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng Bằng khen cho tập thể Sở Khoa học và Công nghệ và 02 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở KH&CN các năm từ 2012-2016, và giai đoạn 2011-2015; 31 tập thể lao động xuất sắc, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 12 tập thể và 22 cá nhân được tặng Bằng khen. Trong 5 năm liền 2012-2016, Giám đốc Sở tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 80 tập thể và 329 cá nhân, 90 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc năm 2012-2013, Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014,2015, 2016; Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2014; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh năm 2013, 2015, Giấy khen của Công đoan Viên chức tỉnh 5 năm giai đoạn 2011-2015 và năm 2016. Công đoàn cơ sở công nhận cho Tổ Công đoàn xuất sắc và 172 lượt đoàn viên công đoàn xuất sắc và 89 lượt nữ đoàn viên đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà và nhiều lượt ĐVCĐ được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng.

Đại hội đã xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là 100%  ĐVCĐ được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do cấp ủy Đảng, Công đoàn Viên chức tỉnh và đơn vị tổ chức; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  100% ĐVCĐ tham gia vào các hoạt động công đoàn, các hoạt động văn hóa - thể thao và các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" trong cơ quan, đơn vị; 100% CC,VC, người lao động được kết nạp ĐVCĐ; 100% ĐVCĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội; theo dõi, giúp đỡ, nhận xét ĐVCĐ, giới thiệu để tổ chức Đảng xem xét kết nạp từ 03 đảng viên mới trở lên; phấn đấu 100% gia đình công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa”.

Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XI (2017-2022): Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động ĐVCĐ và người lao động thực hiện tốt các Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của các cấp công đoàn; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hàng năm và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa - thể thao với nội dung, hình thức tổ chức sinh động, phong phú, gắn với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; tích cực vận động ĐVCĐ nêu cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các cuộc thi do công đoàn các cấp tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan; tăng cường công tác kiểm tra, đưa công tác kiểm tra vào nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội, kiểm tra tài chính công đoàn, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; Giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; vận động ĐVCĐ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, phấn đấu 100% CNVCLĐ mới tuyển dụng ở cơ quan, đơn vị được kết nạp vào tổ chức công đoàn; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chương trình "Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ kịp thời khi ĐVCĐ và gia đình gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn; vận động ĐVCĐ tham gia tích cực các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", “Quỹ vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, do Ủy ban MTTQVN và Công đoàn Viên chức tỉnh phát động; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý tài chính công đoàn, thực hiện chế độ thu - chi, quyết toán tài chính công đoàn đúng quy định hiện hành. Sử dụng nguồn tài chính công đoàn đạt hiệu quả và tăng cường đầu tư cho các hoạt động phong trào; phấn đấu giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh trong cả nhiệm kỳ…. 

dh2.jpg
​Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ XI (2017 - 2022).
 Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ  nhiệm kỳ XI(2017-2022) gồm 05 đồng chí để lãnh đạo Công đoàn thực hiện tốt phong trào Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh thành công của Đại hội XI Công đoàn của Sở sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn thể đoàn viên công đoàn tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới  phong trào và phương hướng hoạt động của Công đoàn nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Sau Đại hội, Công đoàn cần tổ chức truyên truyền rộng rãi trong toàn thể đoàn viên công đoàn và phong trào vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao trong công tác Công đoàn.

Vă​n Bình 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   
Nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi có ban hành công văn về việc tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2018. Xem chi tiết công văn số 958/SKHCN-QLCN; Xem chi tiết thể lệ cuộc thi 08 2651 BKHCN THI SANG CHE 2018.pdf

 

 

 

   

Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Xem chi tiết Thông báo số 574/TB-SKHCN 

 

   
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) mang tính hội nhập quốc tế và khu vực; là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp độ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo bảy tiêu chí của GTCLQG và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ngãi) thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2018. Mời bạn đọc xem chi tiết nội dung Thông báo ​

 

   

​Nhằm phục vụ cho việc truy cập thông tin hướng dẫn về các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Mời bạn đọc xem chi tiết Sổ tay hướng dẫn.pdf

 

   

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 01/SKHCN-QLKH về việc đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019. Mời bạn đọc tải biểu mẫu (Bieu1-PĐXNVnam2019.doc).​

 

   
Ngày 01/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 1596-QĐ-UBND tại đây.

 

Phim tư liệu
Hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp ở Quảng Ngãi
Xem thêm
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc.
Điện thoại: 055.8556011
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.