Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1960636
Đang online: 8
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế).
Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo quy định.

Bước 3:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến nhận lại kết quả (theo thời gian ghi trong giấy biên nhận hồ sơ) tại bộ phận một cửa và nộp phí, lệ phí theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

 (Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện

- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: từ 7h15 đến 11h15

Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (bản chính) theo mẫu 01-II/ATBXHN;

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (bản chính) theo mẫu 01-I/ATBXHN;

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (bản chính) theo mẫu 06-I/ATBXHN;

+ Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (bản chính) theo mẫu 02-III/ATBXHN;

+ Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu); 

+ Quyết định thành lập tổ chức, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề (bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu); (Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề).

+ Tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu); (Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

+ Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn (bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu); (Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ).

+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

​15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép.

 

Lệ phí
1. Mức thu phí thẩm định:

- Thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 VNĐ/1 thiết bị.

- Thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 VNĐ/1 thiết bị.

- Thiết bị X-quang di động: 2.000.000 VNĐ/1 thiết bị.

- Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 VNĐ/1 thiết bị.

- Thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 VNĐ/1 thiết bị.

- Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 VNĐ/1 thiết bị.

- Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 VNĐ/1 thiết bị.

- Hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 VNĐ/1 hệ thiết bị.

 2. Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: không

(Theo Thông tư  số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính)​

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 01-II/ATBXHN)

- Mẫu phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 01-I/ATBXHN) tại phụ lục I

- Mẫu phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN) tại phụ lục I

- Mẫu báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 02-III/ATBXHN) tại phụ lục III

(Theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​Không

Căn cứ pháp lý
- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư  số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Văn bản đính kèm
 • Mau giaypheptienhanhCVBXA.doc
 • Thông tin cần biết
     
  Với mục đích nhằm xúc tiến kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ giữa khu vực doanh nghiệp trong nước với các Viện nghiên cứu, trường Đại học trong và ngoài nước theo nhu cầu của doanh nghiệp; Tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với thị trường; Thúc đẩy hợp tác đầu tư nghiên cứu ứng dụng, phát triển đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài; Tôn vinh doanh nghiệp điển hình về hoạt động đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ…

  Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động Trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ (gọi tắt là Techdemo) với chủ đề “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghệ 4.0”.Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia. Xem chi tiết công văn1157SKHCNQLCN.pdf;Tải biểu mẫu: Phieudangkythamgia.doc 

   

     
  Thực hiện Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cho phép Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thanh lý xe ô tô Zace biển kiểm soát 76B - 0173. Giá khởi điểm là: 78.161.000 đồng (Bảy mươi tám triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn đồng). Xem chi tiết Quyết định số 257/QĐ-SKHCN.pdf

   

     
  Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/72019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3711/UBND-NC ngày 02/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Khoa học và Công nghệ. Xem chi tiết Thông báo số 906/TB-SKHCN.pdf

   

     
  Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm ngư nghiệp – GROWTECH năm 2019 là sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, số 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, thời gian từ ngày 31/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (3 ngày).

  Triển lãm là nơi trưng bày giới thiệu các công nghệ và thiết bị, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và là cơ hội để các tổ chức, cá nhân, cơ sở nông nghiệp được tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới. Triển lãm cũng nhằm mục đích hỗ trợ thương mại hóa các sáng chế, kết quả nghiên cứu của các địa phương thông qua hoạt động quảng bá các sáng tạo công nghệ áp dụng và sản xuất nông nghiệp do tổ chức khoa học và Công nghệ, viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, người nông dân sáng chế. Xem chi tiết tại đây: Công văn số 788/SKHCN_QLCN.pdf

   

     
  ​Ngày 22/5/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh​. Mời bạn đọc xem chi tiết: Quyết định số 705/QĐ- UBND.pdf
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

    Đẹp
    Xấu
    Bình thường

  Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
  Điện thoại: 055.8556002
  Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.