Giới thiệu

Tin tức

Văn bản pháp quy

Thủ tục hành chính

Đề tài - dự án đang triển khai

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lịch công tác

Chiến lược - Quy hoạch

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1994021
Đang online: 12
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhận hồ sơ, kiểm tra chất lượng, tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Hồ sơ không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo không chấp nhận hồ sơ, nêu lý do không hợp lệ để trả lại cho người nộp hoặc bổ sung hồ sơ (nếu cần người nộp trực tiếp lên gặp cán bộ phụ trách để được giải đáp, tư vấn) để bổ sung hoặc làm lại. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Giám đốc Sở KH&CN ra quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do).

+ Hồ sơ hợp lệ được chuyển lên bộ phận chuyên môn.

- Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện được trả lời bằng văn bản qua đường bưu điện có kèm theo giấy hẹn trả kết quả.  

- Bước 2: Bộ phận chuyên môn xử lý trả kết quả theo quy định trong giờ hành chính những ngày làm việc trong tuần tại bộ phận một cửa của Sở KH&CN;

- Bước 3: Phòng nghiệp vụ lưu theo quy định

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, 202A - đường Trường Chinh, TP. Quảng Ngãi, điện thoại: 055.8556.004 hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
 - Thành phần hồ sơ bao gồm:

 + Tờ khai (02 tờ theo Mẫu);

 + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) (bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (đối với đơn vị sự nghiệp là tổ chức KH&CN), quyết định thành lập và giấy đăng ký hoạt động (nếu pháp luật quy định phải đăng ký hoạt động - đối với đơn vị sự nghiệp không phải là tổ chức KH&CN) hoặc giấy đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư (bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu).

 + Bản sao (bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa  tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức.

 + Chứng từ nộp phí, lệ phí: Chỉ nộp trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí qua bưu điện hoặc nộp vào tài khoản của Sở KH&CN.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

22 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.​

Đối tượng thực hiện TTHC

​Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&CN

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý công nghệ - TTCN & Chuyên ngành.

Kết quả thực hiện TTHC
- Quyết định cấp/từ chối cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Lệ phí
- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 300.000 đồng.

- Lệ phí công bố quyết định ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

- Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

(Theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính) 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

(Theo Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Có: Điều kiện thành lập tổ chức giám định:

+ Có ít nhất 01 giám định viên sở hữu công nghiệp;

+ Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc;             

+ Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011;

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Văn bản đính kèm
 • mauGCNHOATDONGGIAMDINH.doc
 • Thông tin cần biết
    
  ​Ngày 22/5/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh​. Mời bạn đọc xem chi tiết: Quyết định số 705/QĐ- UBND.pdf
   

   

    
  Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/72019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3711/UBND-NC ngày 02/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến các hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Khoa học và Công nghệ. Xem chi tiết Thông báo số 906/TB-SKHCN.pdf

   

    
  ​Triển khai Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN. Xem chi tết Thông báo số 1315/TB-SKHCN (giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ năm 2020.pdf
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

    Đẹp
    Xấu
    Bình thường

  Bản quyền © 2013 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở
  Điện thoại: 055.8556002
  Địa chỉ: 202 - Đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.