Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3880146
Đang online: 6

Quảng Ngãi có 6 huyện miền núi thuộc huyện nghèo của cả nước. Công cuộc xây dựng giao thông nông thôn ở các huyện này đang gặp muôn vàn khó khăn, bởi cuộc sống của người dân còn nghèo, "sức dân" vì thế mà hạn hẹp...

Chiến lược phát triển Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2004 và điều chỉnh vào năm 2009 (viết tắt là Chiến lược 2009) cho phù hợp với tốc độ tăng trưởng cao của giai đoạn 1991 – 2009 (tốc độ tăng GDP bình quân là 7,5%/năm) nên đã xác định mục tiêu phát triển Giao thông vận tải là khá cao. Tuy nhiên, ngay sau khi Chiến lược 2009 ra đời thì tình hình kinh tế của đất nước ta lại rơi vào khủng hoảng và suy thoái nên để huy động nguồn lực hoàn thành mục tiêu ấy là không khả thi. Trong bối cảnh hiện nay cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, vấn đề nợ công đã và đang trở thành gánh nặng cho nền kinh tế của các nước trong đó có Việt Nam, nên nếu tiếp tục giữ nguyên mục tiêu theo Chiến lược 2009 thì không thể đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, việc tập trung nguồn lực để đáp ứng được mục tiêu Chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2020 và phù hợp với những nội dung trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, thì việc điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Chiến lược 2013) là cần thiết.

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.