Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3884639
Đang online: 26
Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh năm 2015, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là giá trị tối đa để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trong 01 năm cho 1Km đường, 1 md cầu. Hàng năm, trên cơ sở số km đường và số md cầu được giao quản lý, chủ quản lý sử dụng công trình đường bộ có trách n​hiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ để phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ trên đường bộ nhằm hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành hư hỏng lớn trên các tuyến đường do mình quản lý.​

Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.