Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3726787
Đang online: 8
Đăng ngày: 17/04/2019
Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành quyết định của UBND tỉnh để bãi bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. 

 

Theo Sở GTVT, trước đây mức học phí đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 và Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 trên cơ sở thẩm quyền quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/5/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 26/2007/TT-BTC).

Theo đó, căn cứ vào các quy định về cơ sở vật chất đào tạo lái xe, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành và định mức về tiêu hao nhiên liệu do cơ sở đào tạo lái xe ban hành; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tự xây dựng và quyết định mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng giấy phép lái xe chi tiết theo từng học phần báo cáo cơ quan quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ để theo dõi, giám sát và chịu trách nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phí của đơn vị.

Trên cơ sở quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ được giao, Sở GTVT đã đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất xây dựng quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 và Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh do không còn áp dụng trong hoạt động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh và để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

P.VTPC

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết

 

 

   

TỪ NGÀY 04/01/2019, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ GTVT CHUYỂN TỚI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐỊA CHỈ: SỐ 54, HÙNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  74%
Xấu  52%
Bình thường  30%

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.