Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3880130
Đang online: 5

TIỂU SỬ TÓM TẮT GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HÀ HOÀNG VIỆT PHƯƠNG

A Phuong.jpg 

1. Họ và tên khai sinh: HÀ HOÀNG VIỆT PHƯƠNG

2. Tên gọi khác: Không

3. Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1973 Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

5. Quê quán: Xã Đức Minh, Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

6. Dân tộc: Kinh 7. Tôn giáo: Không

8. Nơi ở hiện nay: Tổ 02, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

9. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 12/12

10. Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ

11. Lý luận chính trị: Cao cấp (Lý luận chính trị),

12. Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính (Quản lý nhà nước)

13. Ngoại ngữ: C (Ngoại ngữ)    

14. Tin học: B (Tin học)

14. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 25/12/2004, Ngày chính thức: 25/12/2005

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 02/10/2001 đến 22/6/2004: Nhân viên phòng Quản lý giao thông Sở GTVT

- Từ tháng 22/6/2004 đến 01/11/2006:  Chuyên viên Phòng  Kế hoạch – Tài chính  Sở GTVT

- Từ tháng 01/11/2016 đến 25/10/2007:  Phó Chánh Văn phòng Sở Sở GTVT

- Từ tháng 25/10/2007 đến 12/10/2009:  Phó Trưởng phòng  Phòng Kế hoạch- Quản lý đầu tư Sở GTVT

- Từ tháng 12/10/2009 đến 24/01/2011: Trưởng phòng  Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở GTVT

- Từ tháng 24/01/2011 đến 28/02/2012:  Trưởng phòng  Phòng Quản lý đầu tư Sở GTVT         

- Từ tháng 28/02/2012 đến 29/8/2016: Phó Giám đốc Sở Sở GTVT

- Từ tháng 29/8/2016 đến nay:  Giám đốc Sở GTVT 

Untitleda123.png 

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ NHÂN

Chu Nhan.jpg

1. Họ và tên khai sinh: LÊ NHÂN

2. Sinh ngày: 06 tháng 12 năm 1961 Giới tính: Nam

3. Nơi sinh: Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

4. Quê quán: Xã Đức Thắng, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

5. Dân tộc: Kinh 6. Tôn giáo: Không

6. Nơi ở hiện nay: Số 13, đường Trần Cẩm, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

7. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Giám đốc

8. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 12/12

9. Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học

10. Lý luận chính trị: Cao cấp (Lý luận chính trị)         

11. Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính (Quản lý nhà nước)

12. Ngoại ngữ: B (Ngoại ngữ)   

13. Tin học: B (Tin học)

14. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 23/05/1995, Ngày chính thức: 23/05/1996

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1982 Đến tháng 8/1989: Cán bộ kỹ thuật – Công ty Cầu đường 2 Nghĩa Bình

- Từ tháng 9/1989 Đến tháng 3/1993: Phó phòng Kế hoạch-Kỹ thuật - Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

- Từ tháng 4/1993 đến tháng 01/1995: Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật - Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi

- Từ tháng 06/1996 đến tháng 01/1999: Phó trưởng phòng Quản lý giao thông - Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

- Từ tháng 02/1999 đến tháng 9/2004: Quyền trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính - Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

- Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2004: Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính - Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

- Từ 22/12/2004 Đến nay: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Sở Giao thông vận tải​


 Untitleda32111.png

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI​ 

PHẠM NGỌC THỦY

A THUY.png

1. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC THỦY

2. Sinh ngày: 16 tháng 03 năm 1966 Giới tính: Nam

3. Nơi sinh: Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

4. Quê quán: Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

5. Dân tộc: Kinh

6. Tôn giáo: Không

7. Nơi ở hiện nay: 198 Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

8. Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

9. Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ

10. Lý luận chính trị: Cao cấp (Lý luận chính trị), 

11. Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính (Quản lý nhà nước)

12. Ngoại ngữ: C (Ngoại ngữ)   

13. Tin học: Đại học (Tin học)

14. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 15/01/1996, Ngày chính thức: 15/01/1997​

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Tháng 8/1992 đến tháng 11/1994: Cán bộ Kỹ thuật Phòng Khảo sát thiết kế Xí Nghiệp Khảo sát thiết kế GTVT thuộc Sở GTVT

- Tháng 12/1994 đến tháng 11/1996: Phó Trưởng phòng Khảo sát thiết kế Phòng Khảo sát thiết kế Xí Nghiệp Khảo sát thiết kế GTVT thuộc Sở GTVT

- Tháng12/1996 đến tháng 6/1997: Trưởng phòng Khảo sát thiết kế Phòng Khảo sát thiết kế Công ty Tư vấn Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi thuộc Sở GTVT

- Tháng 7/1997 đến tháng 5/1998: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi thuộc Sở GTVT

- Tháng 5/1998 đến tháng 11/2007: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi thuộc Sở Xây dựng

- Tháng 12/2007 đến tháng 9/2009: Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật – Thẩm định Sở Giao thông vận tải

- Tháng 9/2009 đến tháng 12/2011: Trưởng phòng Phòng Quản lý Giao thông Sở Giao thông vận tải

- Tháng 12/2011 đến tháng 5/2015:  Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật – Chất lượng Sở Giao thông vận tải

- Từ tháng 6/2015 đến nay: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải​


 Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.