Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3888379
Đang online: 6

THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NGÃI

(494 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

 

                   - Điện thoại: 0255 - 3712.662; Fax: 0255 - 3810.315

                   - Địa chỉ Email: ttra-sgtvt@quangngai.gov.vn 

LÃNH ĐẠO THANH TRA SỞ  

1.

Chánh Thanh traHuỳnh Ngà

               - Điện thoại: 0255 - 3712.225; Tel: 0905.044.009

               - Địa chỉ Email: hnga-sgtvt@quangngai.gov.vn

2.

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Xuân Thảo

               Mobile: 0913.418.635

        - Email: nxthao-sgtvt@quangngai.gov.vn ​​

3.

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Loan

               - Điện thoại: 0255 - ; Tel: 0988.797.698

               - Địa chỉ Email: nvloan-sgtvt@quangngai.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy

của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2009

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)


 Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.