Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3272355
Đang online: 14
#LeftZone1#
#LeftZone2#
Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 543 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 32/2017/TT-BTTTT 15/11/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
2 49//2018/TT-BGTVT 11/09/2018 V/v: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6/9/2012
3 24/2018/QĐ-UBND 24/08/2018 Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND
4 108/2018/NĐ-CP 23/08/2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
5 1419/QĐ-UBND 21/08/2018 V/v: Quyết định về việc ban hành bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 22/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngăi
7 19/2018/QĐ-UBND 10/08/2018 Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác cải cách hành chính
8 17/2018/TT-BYT 06/08/2018 Thông tư sửa đối bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển của Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe của thuyền viên.
9 18//2018/QĐ-UBND 30/07/2018 V/v Ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
10 41/2018/TT-BGTVT 30/07/2018 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bội GTVT
11 02/VBNN-BXD 20/07/2018 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 20/7/2018 của Bộ Xây dựng Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
12 1577/QĐ-BGTVT 20/07/2018 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2018
13 100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
14 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Về việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống các cơ quan Nhà nước
15 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
16 27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Ban hành Hệ thống ngành Kinh tế Việt nam
17 40/2018/TT-BGTVT 29/06/2018 Quy định về thu thập và báo cáo tiêu hao nhiên liệu tàu biển Việt Nam
18 1383/QĐ-BGTVT 15/06/2018 Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
19 87/2018/NĐ-CP 15/06/2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ
20 705/QĐ-TTg 07/06/2018 V/v: phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bẩn đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, ...
Trang 1/28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.