Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi, nghiên cứu

Thông tin đấu thầu

Tin tức

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

Khung giá QL, BDTX đường bộ

Lịch chạy tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Bản đồ hành chính Việt Nam

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2738517
Đang online: 19
#LeftZone2#
Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 400 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 42//2017/NĐ-CP 05/04/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
2 37/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
3 38/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
4 07/2017/QĐ-TTg 27/03/2017 V/v thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
5 426/QĐ-TTCP 23/03/2017 Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016
6 475/QĐ-UBND 20/03/2017 V/v công bố danh mục văn bản QPPL của HDND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016
7 11/2017/QĐ-UBND 17/03/2017 Quy định biện pháp quản lý thuế kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017 Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãng năng lượng
9 02/2017/TT-BXD 01/03/2017 Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
10 06/2017/TT-BGTVT 28/02/2017 Quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ tr
11 04/2017/TT-BGTVT 21/02/2017 Sửa đổi Thông tư 16/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
12 79/QĐ-BXD 15/02/2017 Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
13 150/QĐ-UBND 15/02/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (phần dịch vụ)
14 197/QĐ-UBND 13/02/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (phần phát triển du lịch)
15 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý phí khảo sát xây dựng
16 01/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
17 02/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa do Bộ
18 03/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
19 04/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Sửa đổi Thông tư 47/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
20 05/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Quy định về xử lý tài sản chiềm đắm trên các tuyến đường thủy nội địa và vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
Trang 1/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0553 - 3822709; Fax: 055 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.