Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3354055
Đang online: 9
#LeftZone1#
#LeftZone2#
Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 566 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 32/2017/TT-BTTTT 15/11/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
2 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
3 147/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về ddiefu kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
4 147/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
5 33/2018/CT-UBND 18/10/2018 Ban hành Quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của tỉnh Quảng Ngãi
6 144/2018/NĐ-CP 16/10/2018 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức
7 138/2018/NĐ-CP 08/10/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
8 139/2018/NĐ-CP 08/10/2018 Quy định về kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới
9 08/2018/TT-BXD 05/10/2018 Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
10 88/2018/TT-BTC 28/09/2018 Thông tư số quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
11 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao tdijch điện tử và sử dụng chữ ký số
12 128/2018/NĐ-CP 24/09/2018 Về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
13 2066/QĐ-BGTVT 24/09/2018 quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton
14 128/2018/NĐ-CP 24/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
15 125/2018/NĐ-CP 19/09/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016NĐ-CP và Nghị định số 11/23010/NĐ-CP về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
16 125//2018/NĐ-CP 19/09/2018 GHỊ ĐỊNH 125/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 64/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 11/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
17 123/2018/NĐ-CP 17/09/2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
18 35/2018/QĐ-TTg 14/09/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
19 121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ
20 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Trang 1/29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.