Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi, nghiên cứu

Thông tin đấu thầu

Tin tức

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

Khung giá QL, BDTX đường bộ

Lịch chạy tàu

Bản đồ hành chính Việt Nam

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2773553
Đang online: 15
#LeftZone2#
Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 405 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 58/2017/NĐ-CP 10/05/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộp luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
2 818/QĐ-UBND 03/05/2017 V/v bãi bỏ Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tồ chức và biên chế của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
3 06/2017/TT-BXD 25/04/2017 Thông tư Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng
4 47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
5 42//2017/NĐ-CP 05/04/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
6 37/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
7 38/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
8 07/2017/QĐ-TTg 27/03/2017 V/v thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
9 426/QĐ-TTCP 23/03/2017 Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016
10 475/QĐ-UBND 20/03/2017 V/v công bố danh mục văn bản QPPL của HDND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016
11 11/2017/QĐ-UBND 17/03/2017 Quy định biện pháp quản lý thuế kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12 04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017 Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãng năng lượng
13 02/2017/TT-BXD 01/03/2017 Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
14 06/2017/TT-BGTVT 28/02/2017 Quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ tr
15 04/2017/TT-BGTVT 21/02/2017 Sửa đổi Thông tư 16/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
16 79/QĐ-BXD 15/02/2017 Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
17 150/QĐ-UBND 15/02/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (phần dịch vụ)
18 197/QĐ-UBND 13/02/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (phần phát triển du lịch)
19 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý phí khảo sát xây dựng
20 01/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Trang 1/21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0553 - 3822709; Fax: 055 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.