Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3117287
Đang online: 18
#LeftZone2#
Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 490 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 18/2018/TT-BGTVT 11/04/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực GTĐTNĐ
2 11/2018/QĐ-UBND 04/04/2018 V/v: ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh
3 13/2018/TT-BGTVT 29/03/2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
4 12/2018/TT-BGTVT 28/03/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
5 45/2018/NĐ-CP 13/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
6 39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
7 29/2018/NĐ-CP 05/03/2018 Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
8 16/2018/nđ-cp 02/02/2018 Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
9 05/2018/TT-BGTVT 30/01/2018 Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
10 10/2018/TT-BTC 30/01/2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
11 11/2018/TT-BTC 30/01/2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
12 152/QĐ-UBND 23/01/2018 V/v công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017
13 152/QĐ-BGTVT 22/01/2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2017 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
14 04/2018/TT-BTC 17/01/2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
15 03/2017/QĐ-UBND 12/01/2018 V/v: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh
16 02/2018/QĐ-UBND 10/01/2018 V/v: Ban hành Quy định về cấp Giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 168/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
18 163/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
19 2544/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nha fnước về An, TT đối với hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, TT trên địa bàn tỉnh
20 2552/QĐ-UBND 29/12/2017 V/v: công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Trang 1/25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.