Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3886298
Đang online: 19
Đăng ngày: 08/11/2019

Triển khai thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính chủ, theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9329/VPCP-KSTT ngày 12/10/2019 về việc thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương để cung cấp xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cụ thể:

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC)

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các sở, ban ngành và VNPT Quảng Ngãi rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, phù hợp với các yêu cầu mới về nâng cấp phục vụ vận hành của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt với Văn phòng UBND tỉnh để rà soát, kịp thời cung cấp thông tin cho các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ khi phát hiện dữ liệu TTHC đã công bố, công khai chưa đầy đủ, chính xác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia theo đúng quy định.

Triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2066/UBND-KT ngày 12/4/2017 và quy định tại Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xây dựng và công khai bộ câu hỏi/trả lời về vấn đề thường gặp trong giải quyết TTHC

Các sở, ban ngành xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các TTHC để công khai trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mỗi bộ câu hỏi/trả lời liên quan đến nội dung về cách thức thực hiện; hồ sơ, giấy tờ phải nộp; đối tượng thực hiện; yêu cầu, điều kiện; mức và cách thức nộp thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ đối với những TTHC được người dân, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và của UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), VNPT Quảng Ngãi cập nhật, đăng tải công khai bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các TTHC vào Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 15/11/2019

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) và VNPT Quảng Ngãi thực hiện kỹ thuật kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi với Cổng Dịch vụ công quốc gia, để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục “Thông báo hoạt động khuyến mại”: Sở Công Thương rà soát lại nội dung, quy trình giải quyết mức độ 4 hiện đang thực hiện trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi để hoàn thiện, chuẩn hóa và tích hợp thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục “Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp”: Sở Giao thông vận tải cập nhật và triển khai thực hiện theo hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải đã nâng cấp, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và Công ty điện lực Quảng Ngãi tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các TTHC đầu tư cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng theo Quy trình một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và tích hợp triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đối với các TTHC hiện đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thống tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi: Các sở, ban ngành rà soát lại mức độ chuẩn hóa, sẵn sàng, hiệu quả đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh để đề nghị Văn phòng Chính phủ cho phép đưa vào thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

                                                                               Phòng VTPC

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.