Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi, nghiên cứu

Thông tin đấu thầu

Tin tức

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

Khung giá QL, BDTX đường bộ

Lịch chạy tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Bản đồ hành chính Việt Nam

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2738949
Đang online: 10

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó có các nội dung sau:​

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017 và thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, có các nội dung sau:

Ngày 03/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (đợt 1 – giai đoạn I), gồm: chi phí bồi thường, GPMB, tái định cư và đầu tư hoàn thành đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc, lý trình Km35-Km47 với giá trị quyết toán 911,106 tỷ đồng.

Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015 về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng., Theo đó:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi việc tính cước vận chuyển vật liệu  xây dựng trong quản lý chi phí xây dựng được tính theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 và Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017. Nhưng kể từ ngày 05/4/2017, việc tính cước vận chuyển sẽ áp dụng định mức cước vận chuyển vật liệu đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 về việc công bố định mức dự toán, đơn giá xây dựng công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, việc tính cước vận chuyển được tính như sau:

Ngày 27/3/2017, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, theo đó quy định một số nội dung chính như sau:

 
Để giải quyết kiến nghị giảm phí cho các phương tiện của nhân dân lân cận vị trí đặt trạm thu phí tại Km1064 + 730, Quc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi do Nhà đầu tư Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An đang tiến hành thu phí hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1, đoạn Km 1063 + 877 - Km 1092 + 577, tỉnh Quảng Ngãi (theo hình thức Hợp đồng BOT),  UBND tỉnh đã có Công văn số 1656/UBND-CNXD ngày 28/3/2017 đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét giảm mức phí cho các chủ phương tiện gần Trạm thu phí tại Km1064+730/QL1 thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa, như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 01/3/2017, thay thế cho Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lýQuyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/4 1 2 3 4 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0553 - 3822709; Fax: 055 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.