Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Lịch chạy tàu

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3076013
Đang online: 24
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Xây dựng đang tiến hành tổng kết, đánh giá Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng (Thông tư số 05/2016/TT-BXD và Thông tư số 06/2016/TT-BXD) để chuẩn bị dự thảo sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) các văn bản này.

 
Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký các Quyết định số 321, 322, 323, 324/QĐ-UBND về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017. Theo đó, các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 gồm: các xã Bình Minh, Bình Trị, Bình Nguyên huyện Bình Sơn và xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị.

Ngày 05/12/2017, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Thông tư này quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 6 Điều 81 Luật đấu thầu Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm.

Ngày 10/01/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy định cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, các hoạt động sau đây liên quan đến đê điều phải có giấy phép gồm:

 
Ngày 08/01/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký các Quyết định số 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52/QĐ-UBND về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017.

 
Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính ph đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; để kịp thời khắc phục tình trạng vi phạm trong công tác đấu thầu, đồng thời chấn chỉnh mạnh mẽ công tác đu thầu nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đu thầu, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

Ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, theo đó đã quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đu thu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ngày 24/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Luật Quy hoạch gồm 6 chương và 59 điều, đã quy định cụ thể việc việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý Nhà nước trong hoạt động quy hoạch.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/2 1 2 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.