Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Lịch chạy tàu

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3002529
Đang online: 9
Ngày 10/01/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy định cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, các hoạt động sau đây liên quan đến đê điều phải có giấy phép gồm:

 
Ngày 08/01/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký các Quyết định số 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52/QĐ-UBND về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017.

 
Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính ph đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; để kịp thời khắc phục tình trạng vi phạm trong công tác đấu thầu, đồng thời chấn chỉnh mạnh mẽ công tác đu thầu nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đu thầu, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

Ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, theo đó đã quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đu thu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ngày 24/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Luật Quy hoạch gồm 6 chương và 59 điều, đã quy định cụ thể việc việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý Nhà nước trong hoạt động quy hoạch.

Ngày 06/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2348QĐ-UBND phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án: sửa chữa, nâng cấp đường Sơn Hà – Sơn Tây (ĐT.623), đoạn Km0+300-Km14+630, theo đó, giá trị quyết toán hoàn thành là 92.749 triệu đồng.

Ngày 10/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1760/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 về Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Thời gia​n qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã công khai để người dân sử dụng mạng internet có thể tra cứu trực tuyến được một số thông tin kiểm định và thông tin nộp phí sử dụng đường bộ của xe cơ giới đang lưu hành trong cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam gồm có: Thông tin chung của phương tiện có; Thông số kỹ thuật của phương tiện; Lần cuối kiểm định gần nhất của phương tiện và Lần nộp phí sử dụng đường bộ gần nhất.

Luật Bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/2 1 2 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.