Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3888488
Đang online: 11

Luật Dân quân tự vệ 2019 gồm 8 Chương, 50 Điều được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Theo đó, tại Điều 11 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định các trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ bao gồm:

Ngày 22/11/2019 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV thông qua; ngày 03/12/2019 Chủ tịch nước ký lệnh số 12/2019/L-CTN công bố Luật Dân quân tự vệ năm 2019. 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 01/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia (Nghị định 131). Theo đó Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, như sau:

Ngày 14/6/2019, Quốc Hội đã ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia (số 44/2019/QH14). Theo đó, Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp gim tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Sau 3 ngày làm việc, chiều ngày 11/12/2019, kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 11/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BXD Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư. Theo đó quy định chi tiết nội dung về giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo loại hợp đồng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), gồm: Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO); Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO); Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL); Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT) và Hợp đồng hỗn hợp. 

Ngày 02/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết dố 110/NQ-CP về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch; Trong số 257 danh mục quy hoạch được tích hợp theo Nghị quyết, ngành giao thông vận tải một số quy hoạch chính được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, cụ thể:

UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có văn bản số 6738/UBND-CNXD ngày 12/12/2019 đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo thực hiện hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cụ thể:

Ngày 05/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Theo đó Thông tư này quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý, gồm: tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi khác.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/7 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.