Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3393395
Đang online: 21

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2018 và thay thế các Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016, số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017, số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018.

Theo quy định tại Mục 7.1 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì Thẻ đảng viên là chứng nhận quan trọng của đảng viên, được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức. Theo đó, đảng viên chính thức cần lưu ý một số điều khi sử dụng Thẻ đảng viên, như sau:

 
Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

 
Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, theo đó:

 
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ban hành Văn bản số 9787/VPCP-KSTT về hướng dẫn thực hiện tiêu chí theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018  của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

Ngày 13/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 
Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018, đồng thời thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
Biến đổi khí hậu với biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu (El Nino_Pha nóng/La Nina_Pha lạnh) và nước biển dâng, rất hiện hữu đối với thế giới nói chung và nước ta nói riêng. Trong những năm qua và tương lai thì các hiện tượng thời tiết cực đoan, “nguy hiểm” và thay đổi khó đoán là điều mà “ông trời đã cảnh báo” như bão lớn, nắng  nóng dữ dội, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác. Đối với nước ta, từ đầu năm 2018 đến nay đã “đón” 06 cơn bão, dự kiến cả năm khoảng 12 - 14 cơn, trong đó có một số siêu bão đi vào biển Đông nước ta.

Ngày 13/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP về về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/4 1 2 3 4 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.