Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3766294
Đang online: 9
Đăng ngày: 27/03/2019
Ảnh minh họa
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1117/UBND-KGVX ngày 13/3/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, ngày 25/3/2019, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

Theo đó, yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc phải gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai sử dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã được cấp, tăng cường trao đổi văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến tháng 4 năm 2019: 100% công chức lãnh đạo phòng, đơn vị triển khai và ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; đảm bảo thực hiện hoàn toàn việc gửi nhận văn bản điện tử của phòng, đơn vị trước ngày 30/4/2019.

Chỉ đạo bộ phận Văn thư của đơn vị đã tiếp nhận thiết bị ký số của cơ quan đơn vị do Sở cấp phát quản lý, bảo quản chặt chẽ chứng thư số và thiết bị ký số của cơ quan đơn vị như quản lý con dấu của cơ quan đơn vị; chỉ đạo cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị cài đặt các phần mềm hỗ trợ ký số, kịp thời cập nhật phiên bản mới của các phần mềm ký số (nếu có), hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho Văn thư. Đồng thời, tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử và phải đảm bảo bảo mật, an toàn cho các tài liệu điện tử của cơ quan theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, giao Văn phòng Sở hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện ký số văn bản điện tử đảm bảo hiệu quả. Đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc sử dụng chữ ký số trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; định kỳ hằng năm phối hợp với các phòng, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định. Tổ chức hướng dẫn sử dụng và chuyển giao chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các phòng, đơn vị (nếu chưa được tập huấn) trước ngày 30/3/2019.

Văn phòng Sở


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  74%
Xấu  52%
Bình thường  30%

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.