Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3766276
Đang online: 12
Đăng ngày: 26/03/2019
Thời gian qua, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã nỗ lực, phấn đấu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc triển khai, thực hiện các ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở; đã quán triệt, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tham mưu, xử lý những nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị trực tiếp quản lý đảm bảo yêu cầu về thời gian, chất lượng và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, vẫn còn một số trường hợp khoán trắng công việc cho cấp phó và bộ phận tham mưu, giúp việc thiếu trách nhiệm trong tham mưu, dẫn đến chất lượng thấp, không đạt yêu cầu, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, ngày 15/02/2019, Giám đốc Sở GTVT đã có văn bản yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu phòng, đơn vị trong việc tham mưu, đề xuất phải đảm bảo chất lượng và thời gian; tập trung chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại phòng, đơn vị mình. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cương quyết xử lý nghiêm những công chức, viên chức, người lao động có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

Chỉ đạo công chức thuộc phòng mình đang làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống đăng ký trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 để kịp thời xử lý đúng theo quy định.

Đối với những nội dung cần phải thực hiện như: công tác cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng ISO, hệ thống phần mềm eOffice và hoạt động cổng thông tin thành phần của Sở... thì các phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Những nội dung công việc khi được giao nhiệm vụ cho phòng, đơn vị nào, nếu thực hiện không đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng theo yêu cầu thì người đứng đầu phòng, đơn vị đó bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

Văn phòng Sở


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  74%
Xấu  52%
Bình thường  30%

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.