Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3799739
Đang online: 6
Đăng ngày: 19/08/2019
Triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2019, Quyết định số 937/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải vừa ban hành Kế hoạch số 2113/KH-SGTVT thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch, Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” trong ngành Giao thông vận tải.

 

Theo đó, để tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch, nhằm góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của ngành Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng thời, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa là trách nhiệm chính trị quan trọng của ngành Giao thông vận tải; từ đó, từng phòng, ban, đơn vị, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị quán triệt thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Yêu cầu đặt ra của kế hoạch là các giải pháp phát triển phục vụ kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch phải đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kết nối liên tỉnh, liên vùng, trong nước, quốc tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho khách du lịch; đổi mới phương tiện vận tải khách du lịch theo hướng hiện đại, tiện nghi, đáp ứng quy chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, góp phần phát triển bền vững du lịch trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới phải được triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải nói chung và quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa nói riêng; các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khác có liên quan và phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, vùng, miền trong tỉnh, khu vực và cả nước.

Trên tinh thần xác định rõ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện có hiệu quả Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch, Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” trong ngành Giao thông vận tải. Cụ thể:

Một là, rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hoặc kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, cơ chế chính sách về kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch và các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới như: Tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về: Xử phạt vi phạm hành chính; kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải khách du lịch; quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực đường thủy nội địa có liên quan đến an toàn giao thông. Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa phù hợp với khả năng, điều kiện của tỉnh. Triển khai thực hiện quy định cụ thể doanh nghiệp, hợp tác xã và phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính trong tổ chức, quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hai là, đầu tư xây dựng và nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông hỗ trợ phát triển du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, trong đó tập trung rà soát, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp, cải tạo các đầu mối vận tải hành khách như: các bến xe khách, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ đường bộ, cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông nhằm đảm bảo bố trí tối ưu các khu chức năng, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ tiện nghi phục vụ hành khách. Tiếp tục cải tạo, khắc phục điểm đen, điểm tiền ẩn tai nạn giao thông, công bố các tuyến đường thủy nội địa để thực hiện công tác quản lý theo quy định; bố trí các điểm đón, trả khách, bãi đỗ xe phục vụ phương tiện khách du lịch, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn giao thông, thông tin du lịch trên các tuyến đường bộ chính yếu đến các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Ba là, nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện; tạo điều kiện để đổi mới, phát triển đa dạng hóa phương tiện vận tải hành khách du lịch theo hướng hiện đại, tiện nghi, bảo đảm an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của du khách trong và ngoài nước; khuyến khích phát triển đóng mới phương tiện thủy nội địa có tính năng an toàn cao, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện hoạt động trên các tuyến vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đăng ký, đăng kiểm và tăng cường quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giữa hai kỳ kiểm định đối với phương tiện vận tải khách du lịch và phương tiện thủy nội địa. Hướng dẫn các doanh nghiệp đảm bảo mức chi phí vận tải khách du lịch hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ cung cấp; có chính sách về giá vé, hình thức bán vé linh hoạt và kết nối đa phương thức; tăng cường cung cấp thông tin về chuyến đi và các dịch vụ hỗ trợ vận tải để tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch.

Bốn là, tăng cường công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải khách du lịch và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ và cập nhật kiến thức mới về an toàn giao thông cho điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện, nhất là phương tiện vận tải khách du lịch. Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải và đảm bảo an toàn giao thông chất lượng cao, tiếp cận với xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về quản lý, khai thác và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch và tham gia giao thông đường thủy nội địa. Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về quản lý, khai thác và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch, trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tiếp tục tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ trong hoạt động này. Xây dựng cơ sở dữ liệu đường thủy nội địa địa phương có kết nối, tích hợp các số liệu về tai nạn giao thông, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, xử lý vi phạm...

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chương trình truyền thông thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh để tương tác trực tiếp với đội ngũ lái xe, lái tàu và du khách; trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, điều kiện tham gia giao thông của phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, đẩy lùi hành vi đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện gây nguy cơ cao tai nạn giao thông.

P. VTPC

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.