Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3303933
Đang online: 9
Đăng ngày: 09/02/2018
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trong toàn ngành theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 3644/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành luật năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành Kế hoạch số 303/KH-SGTVT ngày 03/02/2018 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

Theo đó, Sở đã giao cho các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao phụ trách; đồng thời, hướng dẫn chi tiết nội dung, hình thức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật nhằm đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật thực hiện một cách toàn diện, thường xuyên, liên tục; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị với nhau và với các cấp, các ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện;gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với việc tham mưu, ban hành cơ chế chính sách, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật có vai trò rất quan trọng trong việc kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật và đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

                                                                                   ​Phòng VTPC

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.