Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3825490
Đang online: 18
Đăng ngày: 10/07/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025 gồm: (1) Rà soát, hoàn thiện, kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; (2) Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng yếu có vai trò thúc đy phát triển vận tải và tăng cường kết nối các phương thức vn tải; (3) Phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải, phát trin vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; (4) Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; (5) Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội chuyên ngành; (6) Tăng cường hợp tác quốc tế về giao thông vận tải; (7) Nâng cao cht lượng đào tạo và phát trin nguồn nhân lực.

Kinh phí thực hiện được bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hàng năm hoặc theo từng giai đoạn, nguồn vốn xã hội hóa, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. Đồng thời giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định này; phổ biến Kế hoạch này đến Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải để thực hiện.

Phòng VTPC​

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.