Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3894988
Đang online: 11
Đăng ngày: 17/05/2019

Ngày 04/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Mục đích của kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phổ biến Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, nội dung triển khai kế hoạch bao gồm:

Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tham gia các nội dung dự thảo, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh

Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

Cập nhật và đưa nội dung giới thiệu Luật vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Kế hoạch cũng phân công, tổ chức thực hiện cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để triển khai thi hành Luật An ninh mạng tại cơ quan, đơn vị mình. Cụ thể như kế hoạch kèm theo.

Văn phòng Sở​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.