Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3890337
Đang online: 21
Đăng ngày: 07/01/2020

Ngày 01/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia (Nghị định 131). Theo đó Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3: Dự án quan trọng quốc gia được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng năm 2014 và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014.

- Sửa đổi, bổ sung tiêu đề Mục 1 Chương IV và nội dung các Điều: 13, 14, 15: Về hồ sơ và nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công.

- Bổ sung Mục 4a vào sau Mục 4 Chương IV: Về hồ sơ và nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công.

- Sửa đổi tiêu đề Mục 1 Chương V và nội dung Điều 28: Về hồ sơ và nội dung thẩm định quyết định đầu tư dự án.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 30: Việc điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia được thực hiện theo quy định tại các khoản: 2, 3, 4, 5 Điều 43 Luật Đầu tư công và khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014.

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 31; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 33:

Hà Nam.

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.