Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3148771
Đang online: 2
Đăng ngày: 20/03/2017

​        Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Giám đốc Sở đã có văn bản chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

​         Đồng thời, giao Phòng Vận tải – Pháp chế và An toàn khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở hoặc liên thông giải quyết với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, trong đó gắn mục tiêu rà soát, cố gắng rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định của của Trung ương đã được đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi và Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016. Nội dung Kế hoạch rà soát phải cụ thể, xác định mục tiêu rõ ràng, ưu tiên tập trung rà soát TTHC liên quan đến những lĩnh vực có số lượng hồ sơ thủ tục giải quyết hàng năm nhiều so với lĩnh vực khác. Kết quả rà soát, đơn giản hoá phải thực hiện theo đúng Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.

Văn phòng Sở

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.