Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

#LeftZone1#
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3351906
Đang online: 35

THÔN​G BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Sở GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-SGTVT ngày 17/9/2014 của Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018 tại phòng Tiếp công dân của Sở GTVT đặt tại Trụ sở Thanh tra Sở GTVT (số 494 đường Quang Trung- TP Quảng Ngãi) như sau: 

Ngày..tháng

Người tiếp

Các phòng, ban tham gia

12/01/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

09/2/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

09/3/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

13/4/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

11/5/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

15/6/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

13/7/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

10/8/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

14/9/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

12/10/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

09/11/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

14/12/2018

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quanBản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.