Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3888513
Đang online: 11

THÔN​G BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Đảng uỷ Sở GTVT Quảng Ngãi

-----

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Sở tại phòng tiếp công dân của Sở GTVT đặt tại trụ sở Thanh tra Sở GTVT (số 494 đường Quang Trung- TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), như sau: 

Ngày..tháng

Người tiếp

Các phòng, ban tham gia

10/01/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

14/02/2020​

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

13/3/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

10/4/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

15/5/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

12/6/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

10/7/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

14/8/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

11/9/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

16/10/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

13/11/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

11/12/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Bí thư Đảng uỷ Sở

Thanh tra Sở; các Chi bộ liên quan

Số điện thoại liên hệ: 0255.3810.810

THÔN​G BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Sở GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-SGTVT ngày 17/9/2014 của Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 tại phòng Tiếp công dân của Sở GTVT đặt tại Trụ sở Thanh tra Sở GTVT (số 494 đường Quang Trung- TP Quảng Ngãi) như sau: 

Ngày..tháng

Người tiếp

Các phòng, ban tham gia

10/01/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

14/02/2020​

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

13/3/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

10/4/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

15/5/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

12/6/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

10/7/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

14/8/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

11/9/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

16/10/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

13/11/2020

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quan

11/12/2020​

Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở

Thanh tra Sở; phòng, ban liên quanBản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.