Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3761514
Đang online: 15

LỊCH CHẠY TÀU TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO (SA KỲ - LÝ SƠN)

TỪ NGÀY 17/9/2017 ĐẾN NGÀY 16/10/2017


​​​​​       ​

Thứ

Ngày/tháng

Chuyến

Tại Cảng Sa Kỳ

Tại Cảng Lý Sơn

Tên Tàu

Giờ tàu chạy

Tên Tàu

Giờ tàu chạy

CN

17/09/2017

1

Lý Sơn

07 giờ 30 phút

An Vĩnh

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh 01

08 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh 04

09 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

09 giờ 30 phút

4

Hoàng Sa 02

11 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

11 giờ 30 phút

5

Chín Nghĩa 03

13 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

13 giờ 30 phút

6

Chín Nghĩa 1

15 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

15 giờ 30 phút

2

18/09/2017

1

TK. Biển Đông

07 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

07 giờ 30 phút

2

Hồng Danh 09

08 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

08 giờ 30 phút

3

Chín Nghĩa 02

09 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh 03

11 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

11 giờ 30 phút

5

Hoàng Sa 03

13 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh

15 giờ 30 phút

Lý Sơn

15 giờ 30 phút

3

19/09/2017

1

An Vĩnh 04

07 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

07 giờ 30 phút

2

Hoàng Sa 02

08 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

08 giờ 30 phút

3

Chín Nghĩa 03

09 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

09 giờ 30 phút

4

Chín Nghĩa 1

11 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh 01

13 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

13 giờ 30 phút

6

Lý Sơn

15 giờ 30 phút

An Vĩnh

15 giờ 30 phút

4

20/09/2017

1

Chín Nghĩa 02

07 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh 03

08 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

08 giờ 30 phút

3

Hoàng Sa 03

09 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

09 giờ 30 phút

4

TK. Biển Đông

11 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh

13 giờ 30 phút

Lý Sơn

13 giờ 30 phút

6

Hồng Danh 09

15 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

15 giờ 30 phút

5

21/09/2017

1

Chín Nghĩa 03

07 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

07 giờ 30 phút

2

Chín Nghĩa 1

08 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh 01

09 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

09 giờ 30 phút

4

Lý Sơn

11 giờ 30 phút

An Vĩnh

11 giờ 30 phút

5

Hoàng Sa 02

13 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh 04

15 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

15 giờ 30 phút

6

22/09/2017

1

Hoàng Sa 03

07 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

07 giờ 30 phút

2

TK. Biển Đông

08 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh

09 giờ 30 phút

Lý Sơn

09 giờ 30 phút

4

Chín Nghĩa 02

11 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

11 giờ 30 phút

5

Hồng Danh 09

13 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh 03

15 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

15 giờ 30 phút

7

23/09/2017

1

An Vĩnh 01

07 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

07 giờ 30 phút

2

Lý Sơn

08 giờ 30 phút

An Vĩnh

08 giờ 30 phút

3

Hoàng Sa 02

09 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh 04

11 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

11 giờ 30 phút

5

Chín Nghĩa 1

13 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

13 giờ 30 phút

6

Chín Nghĩa 03

15 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

15 giờ 30 phút

CN

24/09/2017

1

An Vĩnh

07 giờ 30 phút

Lý Sơn

07 giờ 30 phút

2

Chín Nghĩa 02

08 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

08 giờ 30 phút

3

Hồng Danh 09

09 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

09 giờ 30 phút

4

Hoàng Sa 03

11 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh 03

13 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

13 giờ 30 phút

6

TK. Biển Đông

15 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

15 giờ 30 phút

2

25/09/2017

1

Hoàng Sa 02

07 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh 04

08 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

08 giờ 30 phút

3

Chín Nghĩa 1

09 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

09 giờ 30 phút

4

Chín Nghĩa 03

11 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

11 giờ 30 phút

5

Lý Sơn

13 giờ 30 phút

An Vĩnh

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh 01

15 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

15 giờ 30 phút

3

26/09/2017

1

Hồng Danh 09

07 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

07 giờ 30 phút

2

Hoàng Sa 03

08 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh 03

09 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh

11 giờ 30 phút

Lý Sơn

11 giờ 30 phút

5

TK. Biển Đông

13 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

13 giờ 30 phút

6

Chín Nghĩa 02

15 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

15 giờ 30 phút

4

27/09/2017

1

Chín Nghĩa 1

07 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

07 giờ 30 phút

2

Chín Nghĩa 03

08 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

08 giờ 30 phút

3

Lý Sơn

09 giờ 30 phút

An Vĩnh

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh 01

11 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh 04

13 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

13 giờ 30 phút

6

Hoàng Sa 02

15 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

15 giờ 30 phút

5

28/09/2017

1

An Vĩnh 03

07 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh

08 giờ 30 phút

Lý Sơn

08 giờ 30 phút

3

TK. Biển Đông

09 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

09 giờ 30 phút

4

Hồng Danh 09

11 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

11 giờ 30 phút

5

Chín Nghĩa 02

13 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

13 giờ 30 phút

6

Hoàng Sa 03

15 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

15 giờ 30 phút

6

29/09/2017

1

Lý Sơn

07 giờ 30 phút

An Vĩnh

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh 01

08 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh 04

09 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

09 giờ 30 phút

4

Hoàng Sa 02

11 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

11 giờ 30 phút

5

Chín Nghĩa 03

13 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

13 giờ 30 phút

6

Chín Nghĩa 1

15 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

15 giờ 30 phút

7

30/09/2017

1

TK. Biển Đông

07 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

07 giờ 30 phút

2

Hồng Danh 09

08 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

08 giờ 30 phút

3

Chín Nghĩa 02

09 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh 03

11 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

11 giờ 30 phút

5

Hoàng Sa 03

13 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh

15 giờ 30 phút

Lý Sơn

15 giờ 30 phút

CN

01/10/2017

1

An Vĩnh 04

07 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

07 giờ 30 phút

2

Hoàng Sa 02

08 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

08 giờ 30 phút

3

Chín Nghĩa 03

09 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

09 giờ 30 phút

4

Chín Nghĩa 1

11 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh 01

13 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

13 giờ 30 phút

6

Lý Sơn

15 giờ 30 phút

An Vĩnh

15 giờ 30 phút

2

02/10/2017

1

Chín Nghĩa 02

07 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh 03

08 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

08 giờ 30 phút

3

Hoàng Sa 03

09 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

09 giờ 30 phút

4

TK. Biển Đông

11 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh

13 giờ 30 phút

Lý Sơn

13 giờ 30 phút

6

Hồng Danh 09

15 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

15 giờ 30 phút

3

03/10/2017

1

Chín Nghĩa 03

07 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

07 giờ 30 phút

2

Chín Nghĩa 1

08 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh 01

09 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

09 giờ 30 phút

4

Lý Sơn

11 giờ 30 phút

An Vĩnh

11 giờ 30 phút

5

Hoàng Sa 02

13 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh 04

15 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

15 giờ 30 phút

4

04/10/2017

1

Hoàng Sa 03

07 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

07 giờ 30 phút

2

TK. Biển Đông

08 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh

09 giờ 30 phút

Lý Sơn

09 giờ 30 phút

4

Chín Nghĩa 02

11 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

11 giờ 30 phút

5

Hồng Danh 09

13 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh 03

15 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

15 giờ 30 phút

5

05/10/2017

1

An Vĩnh 01

07 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

07 giờ 30 phút

2

Lý Sơn

08 giờ 30 phút

An Vĩnh

08 giờ 30 phút

3

Hoàng Sa 02

09 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh 04

11 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

11 giờ 30 phút

5

Chín Nghĩa 1

13 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

13 giờ 30 phút

6

Chín Nghĩa 03

15 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

15 giờ 30 phút

6

06/10/2017

1

An Vĩnh

07 giờ 30 phút

Lý Sơn

07 giờ 30 phút

2

Chín Nghĩa 02

08 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

08 giờ 30 phút

3

Hồng Danh 09

09 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

09 giờ 30 phút

4

Hoàng Sa 03

11 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh 03

13 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

13 giờ 30 phút

6

TK. Biển Đông

15 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

15 giờ 30 phút

7

07/10/2017

1

Hoàng Sa 02

07 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh 04

08 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

08 giờ 30 phút

3

Chín Nghĩa 1

09 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

09 giờ 30 phút

4

Chín Nghĩa 03

11 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

11 giờ 30 phút

5

Lý Sơn

13 giờ 30 phút

An Vĩnh

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh 01

15 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

15 giờ 30 phút

CN

08/10/2017

1

Hồng Danh 09

07 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

07 giờ 30 phút

2

Hoàng Sa 03

08 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh 03

09 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh

11 giờ 30 phút

Lý Sơn

11 giờ 30 phút

5

TK. Biển Đông

13 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

13 giờ 30 phút

6

Chín Nghĩa 02

15 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

15 giờ 30 phút

2

09/10/2017

1

Chín Nghĩa 1

07 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

07 giờ 30 phút

2

Chín Nghĩa 03

08 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

08 giờ 30 phút

3

Lý Sơn

09 giờ 30 phút

An Vĩnh

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh 01

11 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh 04

13 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

13 giờ 30 phút

6

Hoàng Sa 02

15 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

15 giờ 30 phút

3

10/10/2017

1

An Vĩnh 03

07 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh

08 giờ 30 phút

Lý Sơn

08 giờ 30 phút

3

TK. Biển Đông

09 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

09 giờ 30 phút

4

Hồng Danh 09

11 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

11 giờ 30 phút

5

Chín Nghĩa 02

13 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

13 giờ 30 phút

6

Hoàng Sa 03

15 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

15 giờ 30 phút

4

11/10/2017

1

Lý Sơn

07 giờ 30 phút

An Vĩnh

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh 01

08 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh 04

09 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

09 giờ 30 phút

4

Hoàng Sa 02

11 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

11 giờ 30 phút

5

Chín Nghĩa 03

13 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

13 giờ 30 phút

6

Chín Nghĩa 1

15 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

15 giờ 30 phút

5

12/10/2017

1

TK. Biển Đông

07 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

07 giờ 30 phút

2

Hồng Danh 09

08 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

08 giờ 30 phút

3

Chín Nghĩa 02

09 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

09 giờ 30 phút

4

An Vĩnh 03

11 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

11 giờ 30 phút

5

Hoàng Sa 03

13 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh

15 giờ 30 phút

Lý Sơn

15 giờ 30 phút

6

13/10/2017

1

An Vĩnh 04

07 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

07 giờ 30 phút

2

Hoàng Sa 02

08 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

08 giờ 30 phút

3

Chín Nghĩa 03

09 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

09 giờ 30 phút

4

Chín Nghĩa 1

11 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh 01

13 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

13 giờ 30 phút

6

Lý Sơn

15 giờ 30 phút

An Vĩnh

15 giờ 30 phút

7

14/10/2017

1

Chín Nghĩa 02

07 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

07 giờ 30 phút

2

An Vĩnh 03

08 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

08 giờ 30 phút

3

Hoàng Sa 03

09 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

09 giờ 30 phút

4

TK. Biển Đông

11 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

11 giờ 30 phút

5

An Vĩnh

13 giờ 30 phút

Lý Sơn

13 giờ 30 phút

6

Hồng Danh 09

15 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

15 giờ 30 phút

CN

15/10/2017

1

Chín Nghĩa 03

07 giờ 30 phút

An Vĩnh 03

07 giờ 30 phút

2

Chín Nghĩa 1

08 giờ 30 phút

Hoàng Sa 03

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh 01

09 giờ 30 phút

TK. Biển Đông

09 giờ 30 phút

4

Lý Sơn

11 giờ 30 phút

An Vĩnh

11 giờ 30 phút

5

Hoàng Sa 02

13 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 02

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh 04

15 giờ 30 phút

Hồng Danh 09

15 giờ 30 phút

2

16/10/2017

1

Hoàng Sa 03

07 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 1

07 giờ 30 phút

2

TK. Biển Đông

08 giờ 30 phút

An Vĩnh 01

08 giờ 30 phút

3

An Vĩnh

09 giờ 30 phút

Lý Sơn

09 giờ 30 phút

4

Chín Nghĩa 02

11 giờ 30 phút

Hoàng Sa 02

11 giờ 30 phút

5

Hồng Danh 09

13 giờ 30 phút

An Vĩnh 04

13 giờ 30 phút

6

An Vĩnh 03

15 giờ 30 phút

Chín Nghĩa 03

15 giờ 30 phút


.​Tải file chi tiết Tại đây 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  74%
Xấu  52%
Bình thường  30%

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.