Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi, nghiên cứu

Thông tin đấu thầu

Tin tức

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

Khung giá QL, BDTX đường bộ

Lịch chạy tàu

Bản đồ hành chính Việt Nam

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2862067
Đang online: 5


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa Chỉ:  39 Hai Trưng

Số  ĐT:   055.3829827

Số Fax:   055.3711554

    Email: batgt-sgtvt@quangngai.gov.vn  
  

Số điện thoại đường dây nóng của CSGT Công an Quảng ngãi

055 3822883


LÃNH ĐẠO BAN

CHỦ TỊCH TỈNH – TRƯỞNG BAN

Cao Khoa

ĐT. CQ : 055 3822852

GIÁM ĐỐC  SỞ  GTVT – PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đặng Văn Minh................ 0913470790

ĐT. CQ: 055.3829092; Fax: 055.3711554

   Email: dvminh-sgtvt@quangngai.gov.vn

P GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI – PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Trang........ 0913470670

ĐT. CQ: 055.3869406; Fax: ……………..

Email: nttrang-ca@quangngai.gov.vn

VĂN PHÒNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Tiến Đạt..................... 0973709988

ĐT. CQ: 055.3829827; Fax: 055.3711554

   Email: dtdat-sgtvt@quangngai.gov.vn

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Hải............................. 0914166911

ĐT. CQ: 055.3829827; Fax: 055.3711554

   Email: hailebx@yahoo.com.vn

CHUYÊN VIÊN

Lê Trần Như An............... 0987046090

ĐT. CQ: 055.3829827; Fax: 055.3711554

   Email: ltnan-sgtvt@quangngai.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Huỳnh Long Hạnh............ 0935275377

ĐT. CQ: 055.3829827; Fax: 055.3711554

   Email: hanhatgt@gmail.com

CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Nguyễn Đức Quảng........ 01274456607

ĐT. CQ: 055.3829827; Fax: 055.3711554

  Email: ndquang2009@yahoo.com

 

CÁC ỦY VIÊN CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG


1. GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Bùi Thị Lệ Thủy............... 0913488944

Đ/c: 108 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi.

ĐT. CQ: 055.3822774; Fax: 055.3825447

   Email: btlthuy-stp@quangngai.gov.vn


2. GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Nguyễn Minh Tài.............. 0913453005

Đ/c: 110 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055.3711469; Fax: 055.3828190

   Email: nmtai-stc@quangngai.gov.vn


3. CHÁNH THANH TRA TỈNH

Lữ Ngọc Bình.................. 0984452567

Đ/c: 48 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055.3822869; Fax: 055.3716230

   Email: lnbinh-ttr@quangngai.gov.vn


4. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Phạm Tấn Hoàng............. 0914091149

Đ/c: 68 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 0553822717

   Email: pthoang-sxd@quangngai.gov.vn


5. GIÁM ĐỐC SỞ  Y TẾ

Nguyễn Tấn Đức ............ 0913418643

Đ/c: 19 Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055 3820260; Fax: 055 3824031  

Email: ntduc-syte@quangngai.gov.vn


6. GIÁM ĐỐC SỞ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Mạnh Hùng.......... 0913470070

Đ/c: 118 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

ĐT. 055 3711570

   Email: nmhung-stttt@quangngai.gov.vn


7. GIÁM ĐỐC ĐÀI  PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH

Trương Quang Tấn.......... 0913427567

Đ/c: 165 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055 3828328; Fax: 055 3825420

   Email: tqtan-dpt-th@quangngai.gov.vn


8. CHỦ TỊCH UBND TP. QUẢNG NGÃI

Nguyễn Tăng Bính........... 0914012765

Đ/c: 50 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055 3823752;  Fax: 055 3825350


9. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GTVT

Lê Nhân.......................... 0917983979

Đ/c: 39 Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055 3820965

   Email: lnhan-sgtvt@quangngai.gov.vn


10. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ  GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đỗ Văn Phu.................... 0913428407

Đ/c: 58 Hùng Vương , TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055 3824164; Fax: 055 3824775

   Email: dvphu-sgd@quangngai.gov.vn


11. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Lê Văn Đệ....................... 0914091101

Đ/c: 52 Hùng Vương , TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055 3822855

   Email:  lvde-ubndt@quangngai.gov.vn


12. PHÓ TRƯỞNG BQL KHU KINH TẾ DUNG QUẤT

Mai Văn Thành................ 0913407657

Đ/c: Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055 3819694; Fax: 055 3817156


13. PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

Trương Hồng Quang...... 0952149375

Đ/c: Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi

ĐT.CQ: 055 3822929


14. CHÁNH THANH TRA SỞ GTVT

Huỳnh Ngà ................... 01232888889

Đ/c:494 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

ĐT.  055 3712662, Fax 055 3810315

   Email: hnga-ttrsgtvt@quangngai.gov.vn


15. TRƯỞNG PHÒNG VẬN TẢI VÀ  PHÁP CHẾ, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Nguyễn Hữu Đoan  ......... 0913400985

Đ/c: 39 Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi

ĐT.055 3718882

   Email: nhdoan-sgtvt@quangngai.gov.vn


16. TRƯỞNG PHÒNG CSGT  ĐƯỜNG BỘ- ĐƯỜNG SẮT, CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Nguyễn Cao Lũy ...............................

Đ/c: 403 Lê lợi, TP Quảng Ngãi

ĐT. 055 3820457

Email: ncluy-ca@quangngai.gov.vn


17. TRƯỞNG PHÒNG CSGT  ĐƯỜNG THỦY, CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Nguyễn Tiến Dũng.................0913470769

Đ/c: P. Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ 055 3837021

   Email: ntdung-ca@quangngai.gov.vn


18. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CSGT  ĐƯỜNG BÔ- ĐƯỜNG SẮT, CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Hồ Văn Thư  .................. 0913470537

Đ/c: 403 Lê lợi, TP Quảng Ngãi

ĐT. 055 3820457

   Email: hvthu-ca@quangngai.gov.vn


19. CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

Phạm Thị Thu Trang  ...... 0905371232

Đ/c: 279 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

ĐT. 055. 3822662; Fax: 0553826973

  Email:thutrangquangngai@yahoo.com.vn


20. BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

Hà Thị Anh Thư  ............. 0913454869

Đ/c: 159 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ 3822728; Fax: 055 3817728

   Email:htathu-td@quangngai.gov.vn


21. PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Thiều Quang Lĩnh  .......... 0905553629

Đ/c: 140 Lê Trung Đình,, TP Quảng Ngãi

ĐT.CQ 055 3822486


22. PHÓ CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

Lê Văn Sáu..................... 0913407685

Đ/c: 277 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 055 3822668                                   


23. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

Lê Trường Sơn  ...............................

Đ/c: 314 Phan Đình Phùng,, TP Quảng Ngãi

ĐT. CQ: 3822663; Fax: 055 3827468


BAN AN TOÀN GIAO THÔNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ


1. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN BA TƠ

Đc: TT Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.

Điện thoại:  055 3863362;

Fax: 055 3863444

 

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Lê Hàn Phong:............... 0913418400.

..................................... 0553863268.

Phó TB Thường trực, TP KH&HT huyện

Phạm Giang Nam........... 0913418400.

..................................... 055.3891771

  Phó TB, trưởng Công an huyện

Võ Văn Dương …………0914166888   

.................................. . 05538863359   

Chuyên viên chuyên trách

Nguyễn Minh Giang.......... 091348866.

................................... . 055.3609473

 

2. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN BÌNH SƠN

Đc: TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Điện thoại:  055 38523567;

Fax: 055 3851770

 

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Phạm Phượng:.............. 0935395678.

..................................... 0553851282.

Phó TB Thường trực, TP KH&HT huyện

Nguyễn Duy Lâm............ 0919189486.

................................... 055.38523567

  Phó TB, trưởng Công an huyện

Trần Văn Sang …………0913972714   

.................................... . 0553512286   

Chuyên viên chuyên trách

Võ Thanh Tuấn............... 0914049368.

................................... . 055.3609473

     Email: tuanhtktbs@gmail.com

 

3. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN LÝ SƠN

Đc: xã, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Điện thoại:  055 3867432;

Fax: 055 3867305

 

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Trần Ngọc Nguyện:......... 0987040782.

..................................... 0553867548.

Phó TB Thường trực, TP KH&HT huyện

Lê Văn Đôi..................... 0987040441.

..................................... 055.3867432

  Phó TB, trưởng Công an huyện

Lê Văn Phú ……………0982167395   

................................... . 055 3867698   

Chuyên viên chuyên trách

Phạm Kết...................... 0987115456.

................................... . 055.3867696

Chuyên viên chuyên trách

Nguyễn Hùng Thành...... 01677018566.

................................... . 055.3867696

 

4. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN SƠN TÂY

Đc: TT Sơn tây, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi.

Điện thoại:  055 3868309;

Fax: 055 3868216.

Email: tienkthtsontay@gmail.com

 

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Lê Văn Tùng:................. 0914182909.

...................................... 0553868279

Email:lvtung-sontay@quangngai.gov.vn

Phó TB Thường trực, TP KH&HT huyện

Lê Quang Đài.................. 0914081641

..................................... 055.3868216

Email: lqdai-sontay@quangngai.gov.vn

  Phó TB,  phó trưởng Công an huyện

Trần Minh Thành…….…0914030436   

Chuyên viên chuyên trách

Trần Quốc Tiến.............. 01293765123

Email: tienkthtsontay@gmail.com

 

5. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN MINH LONG

Đc: Thôn 3 xã long Hiệp, huyện Minh Long, Quảng Ngãi.

Điện thoại:  055 3866324;

Email: phongkthtml@gmail.com

 

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn văn Thuần :........ 0913407642.

...................................... 0553866320

Phó TB Thường trực, TP KH&HT huyện

Nguyễn Đức Thịnh........... 0914740779

Email: ndthinhktht@gmail.com

  Phó TB,  phó trưởng Công an huyện

Nguyễn Kỷ…………..……..0982718639   

Chuyên viên chuyên trách-Phòng KTTH

Lý Chánh........................ 0944185485

Chuyên viên chuyên trách- CA huyện

Ngô Đình Dương............. 0983140017

 

6. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN NGHĨA HÀNH

Đc: Phòng KTHT huyện, TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa hành, Quảng Ngãi.

Điện thoại:055 3861267;Fax: 055 3960768

 

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Phan Bình:..................... 0982861307.

Phó TB Thường trực, TP KH&HT huyện

Nguyễn Anh Vinh............. 0949115757

Email: vinh7779@gmail.com

  Phó TB,  phó trưởng Công an huyện

Đoàn Dương…………..……..0905504698

    Email: congan.nh@gmail.com

Chuyên viên chuyên trách

Huỳnh Cao Sâm.............. 0985164155

    Email: huynhcaosam@gmail.com

 

7. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN TÂY TRÀ

Đc:  huyện Tây Trà, Quảng Ngãi.

Điện thoại:055 3870201;Fax: 055 3870258

   Email: congthuongtaytra@gmail.com

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Anh Ngọc:............ 0914226744

..................................... 055.3870101

   Email: hoanganhngoc.taytra@gmail.com

Phó TB Thường trực, PTP KH&HT huyện

Lê Anh Chiến.................. 0914250606

..................................... 055.3870201

Email: leanhchien307@gmail.com

  Phó TB,  trưởng Công an huyện

Hồ Văn Tuấn…………....0914091275

   .................................. 055.3870085

Chuyên viên chuyên trách

Nguyễn văn Trực............. 0914159444

 .................................... 055.3870201

   Email: cong thuongtaytra@gmail.com

 

8. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN MỘ ĐỨC

Đc: TT Mộ Đức; huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Điện thoại:055 8519777;Fax: 055 3933755

Email: congktht0101@gmail.com

 

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Phạm thanh Tùng:........... 0914062462

..................................... 055.3857215

 Phó TB, Phó chủ tịch UBND huyện

Phạm Ngọc Lân :............. 0914011001

..................................... 055.3939264

  Phó TB Thường trực, PTP KH&HT huyện

Phạm Lân....................... 0919426632

.................................... 055. 3848735

  Phó TB,  trưởng Công an huyện

Nguyễn Văn Sáu ………..0905063666

Chuyên viên chuyên trách

Nguyễn Đức Chí Công:... 09155551245

 .................................... 055.8519777

   Email: congktht@gmail.com

 

9. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG HUYỆN ĐỨC PHỔ

Đc: TT Đức Phổ, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Điện thoại:055 2213340; 055 3859307

Trưởng ban, Chủ tịch UBND huyện

Lê văn Mùi:..................... 0913418303

..................................... 055.3859309

   Email: lvmui-ducpho@quangngai.gov.vn

Phó TB trực, Phó chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Đức Tỵ:.............. 0917964039

..................................... 055.3610968

   Email: ndty-ducpho@quangngai.gov.vn

Phó TB, PTP KH&HT huyện

Nguyễn thịnh................... 0914068938

..................................... 055.3859307

   Email: nnthinh-ducpho@quangngai.gov.vn

  Phó TB,  trưởng Công an huyện

Hồ Văn Tuấn…………...0914091275

   .................................. 055.3870085

Chuyên viên chuyên trách

Nguyễn Cẩm Cường........ 0983072858

 .................................... 055.2213340

   Email: nccuong-ducpho@quangngai.gov.vn

 


 

 


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0553 - 3822709; Fax: 055 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.