Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3114796
Đang online: 10
BanCB_CL.jpg
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1422/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2014 của Giám đốc Sở GTVT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008)

-----------------------

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng dịch vụ hành chính, công chức lao động cơ quan phải:

-      Giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ hành chính;

-       Bộ máy tinh gọn, đồng bộ;

-       Thực thi công vụ đúng quy trình;

-       Quy trình phải hợp lý, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

HỆ THỐNG QUY TRÌNH THEO TCVN ISO 9001:2008

STT

Tên quy trình

Mã hiệu

Ngày ban hành

Lần ban hành

1.         

Sổ tay chất lượng

 STCL

30/9/2013

04

2.         

QT Kiểm soát tài liệu và hồ sơ

QT.HT.01

12/01/2010

02

3.         

QT Xem xét của lãnh đạo về chất lượng

QT.HT.02

12/01/2010

02

4.         

QT Đánh giá chất lượng nội bộ

QT.HT.03

12/01/2010

02

5.         

QT Kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa

QT.HT.04

12/01/2010

02

6.         

QT Thi đua - Khen thưởng

30/9/2013

04

7.         

QT Mua hàng hóa và dịch vụ

QT.VP.02

12/01/2010

02

8.         

QT Quản lý thiết bị tin học

QT.VP.03

30/9/2013

04

9.         

QT cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

 QT.KC.01

03/3/2014

03

10.      

QT Cấp phép thi công

QT.KC.02

01/12/2011

02

11.      

QT Thẩm định đăng ký khai thác tuyến vận tải khách

QT.VT.01

01/01/2013

03

12.      

QT Kiểm tra và cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

QT.VT.02

30/7/2013

05

13.      

QT Tham mưu ban hành văn bản Quy phạm pháp luật

QT.VT.03

30/7/2013

02

14.      

QT Cấp mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

QT.PT.01

15/4/2013

02

15.      

QT Cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 QT.PT.02

16/01/2014

02

16.      

QT Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

 QT.PT.03

01/12/2011

01

17.      

QT Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

QT.PT.04

01/12/2011

01

18.      

QT Thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ

QT.PT.05

01/10/2012

02
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.