Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3170239
Đang online: 18

1. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện chức năng cơ quan Thường trực Ban ATGT tỉnh, có nhiệm vụ:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu;

- Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh; các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh hoặc với đường quốc lộ nếu được Trung ương uỷ thác quản lý;

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn;

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn;

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân, đề xuất kịp thời các biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn cho UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh

a. Trưởng Ban: Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh

b. Các Phó Trưởng ban: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh.

c. Các Ủy viên:

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Chánh Thanh tra tỉnh;

- Giám đốc Sở Xây dựng;

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông;

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải;

- Trưởng phòng Vận tải và an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải;

- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh;

- Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh;

- Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các văn bản liên quan:

- Quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi. 90-UBND.pdfDownload: 90-QĐ-UBND.pdf

- Quyết định giao ông Đỗ Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GTVT kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban ATGT. 278-Q§.pdfDownload: 278-QĐ-UBND.pdfBản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.