Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3233165
Đang online: 12

Dự án: Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, Giai đoạn 2: Đoạn Ngã ba Quán Lượng-Sa Huỳnh (Km56+00-Km117+810)

 

1. Giới thiệu chung về dự án

Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh là tuyến chạy dọc biển, nối các đường ven biển của tỉnh Quảng Nam và Bình Định, tạo thành một trục dọc, gắn kết các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh có điểm đầu tại Dung Quất (Km18+00) thuộc huyện Bình Sơn, điểm cuối tại Sa Huỳnh (Km117+810) thuộc địa phận huyện Đức Phổ, tuyến đường đi qua địa phận các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, tuyến trải dài theo hướng Bắc Nam với tổng chiều dài là L=99,9Km .

Toàn bộ Dự án được chia làm 2 giai đoạn đầu tư: 

- Giai đoạn 1: Thực hiện từ năm 2008-2015

Đoạn Dung Quất-Mỹ Khê (Km18-Km35) và Mỹ Khê-Trà Khúc (Km35-Km47).

- Giai đoạn 2: Thực hiện từ năm 2016-2020

Xây dựng đoạn Km56-Km117+810 đúng theo quy hoạch và dự án duyệt được duyệt (bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m, lề đất mỗi bên 2x0,5m). Cầu, cống BTCT có khổ cầu cống bằng khổ nền đường B=12m.

- Địa điểm xây dựng: các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ.

- Nhu cầu sử dụng đất: 240ha.

- Dự kiến về các tiến độ xây dựng: Xây dựng hoàn thành vào năm 2020.

2. Cơ sở pháp lý của dự án

2.1. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam

- Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh;

- Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh;

-   Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2.2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Sự cần thiết và phù hợp của Dự án

- Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh phù hợp với tiềm năng của địa phương và sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh Quảng Ngãi theo qui hoạch được duyệt, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng cho các ngành đóng tàu biển, thuỷ sản và du lịch trong cơ cấu GDP của tỉnh và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

- Phù hợp với Quy hoạch chi tiết đường ven biển Việt Nam đươc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 và Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013.

4. Tổng mức đầu tư: 3.790 tỷ đồng.Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 02553 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.