Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3888512
Đang online: 11

PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 

- Điện thoại:          0255 – 3825827; 0255 – 3.718.881​ (TP)

- Địa chỉ Email:     pkcht-sgtvt@quangngai.gov.vn


1. Trưởng phòng: Mai Văn Hà

      - Mobile: 0942.257.258

      - E-mail: mvha-sgtvt@quangngai.gov.vn 

 2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thịnh

      - Mobile: 0914.244.210

      - E-mail: nnthinh-sgtvt@quangngai.gov.vn 

 


1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1.1. Dự thảo các văn bản về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Quyết định điều chỉnh tên, số hiệu đường tỉnh, các tuyến đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Quyết định phân loại đường tỉnh và các tuyến đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh để tính cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh.

1.4. Ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nội dung sau

2.1. Tổ chức thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2.2. Quản lý, khai thác, bảo trì công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan.

2.3. Hàng năm, xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích và ký kết hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường thủy nội địa địa phương.

2.4. Quản lý, tổ chức bảo trì đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật đối với mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm quản lý của Sở hoặc được ủy thác quản lý.

2.5. Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý.

2.6. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đối với những công trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư.

2.7. Cấp giấy phép thi công trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ được giao quản lý, đường thủy nội địa địa phương; cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

2.8. Thỏa thuận, cấp phép đấu nối của các công trình thiết yếu trong hành lang an toàn đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác được giao quản lý và các tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý theo quy định.

2.9. Có ý kiến để Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường huyện và các đường khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.10. Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định.

2.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên hệ thống đường huyện, đường xã.

2.12. Tham gia thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.13. Giải quyết các vấn đề có liên quan đến đường sắt, đường thuỷ nội địa, đường bộ do Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị khác quản lý trên địa bàn tỉnh.

2.14. Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương theo phân cấp.

3. Thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo quy định của Thủ trướng Chính phủ; Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở; Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp xử lý các vụ tai nạn giao thông có liên quan trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện những công việc có liên quan đến ngành như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị; Quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi; Công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

5. Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được giao theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý công sản, công chức, lao động được giao theo quy chế hoạt động của cơ quan Sở và quy định của pháp luật.

  7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc ​Sở.​

2. Biên chế, tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ công chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác:​

            Điều 3. Biên chế

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông có tối đa 06 công chức chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó có 01 công chức được giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng phòng và có tối đa 03 công chức được giao nhiệm vụ giữ chức Phó Trưởng phòng và 02 Chuyên viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh

1. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng: Bảo đảm tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Công chức: Bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định của Bộ Nội vụ; tốt nghiệp đại học chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.​

 


 

(Ban hành kèm theo ​Quyết định số 100/QĐ-SGTVT ngày 24/01/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ công chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông​).
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.