Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3824239
Đang online: 5
Đăng ngày: 05/04/2019
Ảnh minh họa
Để tạo điều kiện cho các xã chủ động tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020, làm cơ sở thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; vừa qua Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi có văn bản hướng dẫn đánh giá tiêu chí giao thông trong Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020. Theo đó các bước hướng dẫn đánh giá tiêu chí giao thông cụ thể như sau:

 

Bước 1: Định kỳ 06 tháng, 01 năm, UBND xã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường để đánh giá kết quả thực hiện 04 chỉ tiêu trong tiêu chí giao thông (việc đánh giá phải được thể hiện bằng biên bản và có sự tham gia của thôn), trong đó:

Chỉ tiêu số 1: Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện

- Tổng số tuyến đường được quy hoạch: … tuyến, với tổng chiều dài …Km, trong đó: Đã được cứng hóa ..Km trên tổng số …Km được quy hoạch (chiếm tỷ lệ …%), đã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa…Km trên tổng số …Km được quy hoạch (chiếm tỷ lệ …%); đảm bảo quy mô kỹ thuật đường cấp … theo Quy định định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm hay không.

- Đối chiếu với yêu cầu tiêu chí giao thông tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020 thì chỉ tiêu số 1: Đạt (hay không đạt).

Chỉ tiêu số 2: Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp (được trục thôn, liên thôn)

- Tổng số tuyến đường được quy hoạch: … tuyến, với tổng chiều dài …Km, trong đó: Đã được cứng hóa …Km trên tổng số …Km được quy hoạch (chiếm tỷ lệ …%); đảm bảo quy mô kỹ thuật đường cấp … theo Quy định định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm hay không.

- Đối chiếu với yêu cầu tiêu chí giao thông tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020 thì chỉ tiêu số 2: Đạt (hay không đạt).

Chỉ tiêu số 3: Đường ngõ, xóm

- Tổng số tuyến đường được quy hoạch: … tuyến, với tổng chiều dài …Km, trong đó: Đã được cứng hóa ..Km trên tổng số …Km được quy hoạch (chiếm tỷ lệ …%); số Km đường sạch không lầy lội là …Km trên tổng số …Km được quy hoạch (chiếm tỷ lệ …%); đảm bảo quy mô kỹ thuật đường cấp … theo Quy định định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Đối chiếu với yêu cầu tiêu chí giao thông tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020 thì chỉ tiêu số 3: Đạt (hay không đạt).

Chỉ tiêu số 4: Đường trục chính nội đồng

- Tổng số tuyến đường được quy hoạch: … tuyến, với tổng chiều dài …Km, trong đó: Đã được cứng hóa …Km trên tổng số …Km được quy hoạch (chiếm tỷ lệ …%); đảm bảo quy mô kỹ thuật đường cấp … theo Quy định định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm hay không.

- Đối chiếu với yêu cầu tiêu chí giao thông tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020 thì chỉ tiêu số 4: Đạt (hay không đạt).

Bước 2: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí giao thông cho UBND cấp huyện (gồm huyện, thành phố) để phúc tra, theo dõi.

Bước 3: Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí giao thông của xã; UBND cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn phúc tra kết quả thực hiện của xã và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trên địa bàn huyên, thành phố gửi Sở GTVT để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

Về hồ sơ xét đánh giá xã đạt tiêu chí giao thông

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí giao thông (tại thời điểm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới).

- Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 04 chỉ tiêu trong tiêu chí giao thông của Hội đồng đánh giá cấp xã

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí giao thông của UBND xã, kèm theo ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

- Báo cáo kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông của UBND cấp huyện.

- Quyết định phê duyệt quy hoạch đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

- Các công trình đầu tư đường giao thông nông thôn kể từ thời điểm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đến thời điểm báo cáo.

Phòng QLGT.

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.