Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3800834
Đang online: 7
Tin nổi bật
​Chiều ngày 11/11/2019, tại phòng họp Sở Giao thông vận tải đã diễn ra Hội nghị triển khai hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 “Đổi giấy phép lái xe” qua mạng.

Ảnh hoạt động
Hoạt động của Đảng bộ, công đoàn, đoàn thanh niên
Kết quả hoạt động của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi; với chức năng “là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và nghiêm chỉnh xây dựng Đảng bộ là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 09/9/2019, Chi bộ VIII (Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa) tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, do Đồng chí Lê Tấn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GTVT, Bí thư chi bộ VIII, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa chủ trì.

Tin Tổng hợp, Tin qua các báo

Triển khai thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính chủ, theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9329/VPCP-KSTT ngày 12/10/2019 về việc thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương để cung cấp xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cụ thể:

Tin khác

Nhằm thực hiện điểm 3 Công văn số 5579/UBND-TH ngày 10/10/2019 của UBDN tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 05/7/2019; thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3354/HD-SXD ngày 05/11/2019, gồm 05 nội dung hướng dẫn chính sau:


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.