Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3728164
Đang online: 10
Đăng ngày: 18/10/2018
Ngày 13/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 
              ​Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều:

- Đối với Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015: Bãi bỏ điểm a, b, g khoản 7 Điều 3; Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 13;  Sửa đổi, bổ sung Điều 27; Sửa đổi khoản 2 Điều 45; Sửa đổi, bổ sung Điều 46.

- Đối với Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 1/12/2015: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3; Sửa đổi Điều 10, Điều 14, Điều 15; Sửa đổi khoản 3 Điều 16; Bãi bỏ các quy định tại khoản 2 Điều 17; khoản 6 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 20; Bãi bỏ các quy định tại khoản 8 Điều 24; khoản 2, 3, 4 Điều 31; Điều 33; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 45; Bổ sung khoản 10 Điều 60:

- Bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân tại các Điều 19, 20, 25, 33, 34, 39, 55 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 và tại các Điều 21, 61và các phụ lục kèm theo của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/ 2015”.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/9/2018; Nghị định này áp dụng cho cả các trường hợp đã quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công phù hợp với Nghị định này../.

​Hà Nam

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết

 

 

   

TỪ NGÀY 04/01/2019, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ GTVT CHUYỂN TỚI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐỊA CHỈ: SỐ 54, HÙNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  74%
Xấu  52%
Bình thường  30%

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.