Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3794694
Đang online: 20
Đăng ngày: 08/11/2019

Nhằm thực hiện điểm 3 Công văn số 5579/UBND-TH ngày 10/10/2019 của UBDN tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 05/7/2019; thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3354/HD-SXD ngày 05/11/2019, gồm 05 nội dung hướng dẫn chính sau:

​             - Lập hồ sơ xây dựng công trình.

- Thẩm định hồ sơ xây dựng công trình.

- Phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình.

- Lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

- Tổ chức thi công, giám sát đầu tư của cộng đồng và nghiệm thu công trình.

Các nội dung tại Công văn hướng dẫn này căn cứ theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư và một số Luật, Nghị định liên quan khác.

                                                                                     

                                                                                        Trần Hải Âu (P.QLCL).

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.