Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch sát hạch lái xe môtô, ôtô

Kết quả sát hạch lái xe

Thông tin đấu thầu

Chuyên mục

Bản đồ hành chính Việt Nam

English

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3935765
Đang online: 15
Đăng ngày: 12/09/2019

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa, thay thế Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 quy định về nạo vét luồng dường thúy nội địa, vùng nước cảng, bến thúy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

Theo đó, Thông tư quy định mới về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa gồm 4 chương, 22 điều quy định về: nạo vét duy tu khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định; nạo vét duy tu đột xuất để đảm bảo an toàn giao thông; hợp đồng thi công công trình nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước và nội dung hợp đồng dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội địa.

Khi thực hiện các dự án nạo vét cơ bản trong vùng nước đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường; dự án, công trình nạo vét duy tu với khối lượng thực hiện hàng năm có tính quy luật, việc đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo từng năm hoặc theo chu kỳ đến 05 năm; tài nguyên, khoáng sản thu được trong quá trình nạo vét được thu hồi theo quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản.

Ngoài ra, hoạt động nạo vét được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thấu. Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư để thực hiện dự án, Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền căn cứ vào mức độ cần thiết của dự án để bố trí ngân sách thực hiện hoạt động nạo vét.

    Phòng VTPC

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồ Cổng thông tin điện tử
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0255 - 3822709; Fax: 0255 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.