Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1261850
Đang online: 4
Đăng ngày: 15/01/2020
Ngày 10/01/2020, Giám đốc Sở Công Thương đã phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019.
       ​Thông qua các báo cáo kiểm điểm, tổng kết, đánh giá của Giám đốc Sở, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; Hội nghị tập trung thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018 theo tinh thần “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”.

       Theo đó, năm 2019, công chức, viên chức toàn Sở đã phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đẩy mạnh dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đã nỗ lực làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngành, tập trung thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, cơ chế, chính sách quản lý nhà nước; đổi mới trong chỉ đạo điều hành, phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo và thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2019.

       Các chỉ tiêu phát triển kinh tế ngành đều đạt và vượt so với Kế hoạch năm 2019. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 125.594 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm, tăng 8,1% so với năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (giá hiện hành) đạt 55.992 tỷ đồng, vượt 0,1% kế hoạch năm, tăng 9,8% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt 819 triệu USD, vượt 46,3% kế hoạch năm; tăng 38,5% so với năm 2018; kim ngạch nhập khẩu đạt 860 triệu USD, vượt 40,5% kế hoạch năm, giảm 18% so với năm 2018 (hàng hóa nhập chủ yếu để phục vụ nhu cầu sản xuất: Dầu thô, sắt thép, máy móc, phụ tùng thay thế) ; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%, vượt  0,2 % so với kế hoạch.

       Tập trung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Theo đó, tham mưu bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sở; điều động, sắp xếp thực hiện tinh giản 01 biên chế công chức hành chính, 03 biên chế sự nghiệp trong năm 2019; so với năm 2015, tinh giản 11,36% biên chế công chức, 18,35% biên chế sự nghiệp. Ban hành danh sách vị trí việc làm đối với công chức, viên chức; từng công chức, viên chức xây dựng cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường mối quan hệ phối hợp trong nội bộ, chủ động tham mưu phối hợp với các đơn vị thuộc sở, ngành, địa phương liên quan, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019. Tập trung công tác bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức đạt kết quả cao. Đến nay, số công chức, viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành đạt tỷ lệ 38%/tổng số công chức, viên chức của Sở, tỷ lệ công chức, viên chức được đào tạo lý luận chính trị đạt 68%. Trong đó, công chức, viên chức được quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc Sở từ nguồn tại chỗ có trình độ thạc sĩ đạt 85,7%, đã và đang học CC LLCT đạt 100%, bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở đạt 100%; công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng có trình độ thạc sĩ đạt 35%, đã và đang học trung cấp LLCT đạt 95,2%, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng đạt 85%.

       Đồng chí Võ Đình Trà, Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương toàn thể công chức, viên chức đã ra sức nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019; biểu dương và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Trong đó, có 100% tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu tập thể, cá nhân lao động tiên tiến, tổ công đoàn, đoàn viên xuất sắc;  09 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; một số tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Công đoàn cấp trên xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tặng bằng khen, giấy khen.

traothuong15012020.jpg
Đ/c Võ Đình Trà - GĐ Sở trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc năm 2019

       Tại Hội nghị, Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020  chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII (2020 – 2025); Chủ tịch CĐCS Sở Công Thương đã thay mặt đoàn viên, công chức, viên chức hưởng ứng thi đua; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội: Công đoàn, Chi đoàn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Trưởng các phòng thuộc Sở đại diện tổ chức, đơn vị ký cam kết thực hiện phong trào thi đua  yêu nước năm 2020  do Giám đốc Sở phát động.

kyket15012020.jpg 
Ký cam kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020
        Theo phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và chủ đề năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi “Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, toàn thể công chức, viên chức Sở Công Thương đã quyết nghị ban hành Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019./.
Văn phòng Sở         

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Thông tin​ tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Chi tiết:Tinh hinh XNK tai cua khau Lang Son.pdfTinh hinh XNK tai cua khau.pdf

 

   

​Kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020​

BAO CAO TONG KET CONG TAC QLY ATTP NAM 2019_Signed.pdfTONG KET QLY ATTP NAM 2019_Signed.pdf

 

   
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4847/BCT-PC ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương về việc điều tra đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường trong một số lĩnh vực của ngành Công Thương.

 

  
Thực hiện Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi của các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính,Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;

Từ ngày 04/01/2019 tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương(trừ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiếp công dân) được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh  - số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

 

   
Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​

 

   

Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​, xem file đính kèm  Quy che phoi hop QL CCN.docQuy che phoi hop QL CCN.doc

 

Phim tư liệu
Hoạt động ngành Công Thương Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Công thương Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Đình Trà - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3820254 - 0255.3815433 ; Email: sct@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 58-60 Phạm Văn Đồng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi