Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1254118
Đang online: 4
Đăng ngày: 18/09/2019
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 và Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 về ban hành, bổ sung Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1009/QĐ-SCT ngày 05/6/2019 triển khai thực hiện. Theo đó, trong quý III năm 2019 tập trung thực hiện nâng cao các chỉ số theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành Công Thương đạt nhiều kết quả.
​       Về Nâng cao Chỉ số tiếp cận điện năng

   Thực hiện và trả hồ sơ theo đúng thời gian quy định trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng mục tiêu giảm thời gian tiếp cận điện năng.

   Tham mưu UBND tỉnh: Chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ dự án thủy điện ĐăkRe 1A và Đăk Re 3, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; chủ trương khảo sát, lập dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức; Tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh; Điều chuyển các công trình điện được đầu tư từ vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh sang tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

​       Nâng cao Chỉ số hiệu quả Logistic

   Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả Logistics (LPI) của Việt Nam, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo đó, các Sở ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ: hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng; nâng cao năng lực cạnh tranh; cải cách hành chính; về nâng cao hiệu quả thông quan; về bổ trợ,…trên cơ sở hệ thống các Chỉ số mà Bộ Công Thương đã hướng dẫn.

​       Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

   Tập trung nghiên cứu và triển khai Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó, Sở Công Thương tham gia Xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025 (do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì), trong đó tập trung hỗ trợ khuyến công và hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia các mô hình đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối hàng hóa,…

​       Về tham mưu cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại:

   Tiếp tục hoàn thiện các Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nghiên cứu đánh giá tác động công trình thủy điện trên sông Trà Khúc; Đề án nâng cao giải pháp quảng bá thương hiệu và bán hàng trên môi trường trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã trình và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025; điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 Quy chế quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh.

   Tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về kinh tế công nghiệp và thương mại, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng thời gian quy định.

   Ngoài ra, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại Gia Lai cho 03 Doanh nghiệp và Hội chợ tại Bình Định.

   Song song với triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của năm 2019, nghiên cứu tham mưu xây dựng các Chương trình công nghiệp hỗ trợ, chương trình khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 trình Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt.

​       Cải cách thủ tục hành chính, chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp

   Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo đó, trong quý III, đã tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đúng hạn 2.355 hồ sơ, đạt 100%. Mức độ đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với giải quyết TTHC của Sở Công Thương đạt 100%, trong đó, mức độ rất hài lòng đạt 97,7% (theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tháng 7, 8). Lũy kế từ đầu năm có 6.122  hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đúng hạn, đạt 100%.

   Tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh và có Thông báo kết luận số 1412/TBKL-SCT ngày 31/7/2019.

          Hỗ trợ hoạt động khuyến công và xúc tiến mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

   Hoàn tất hồ sơ ký hợp đồng triển khai đề án Khuyến công quốc gia năm 2019 với Cục Công Thương địa phương để thực hiện: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất kính cường lực cho doanh nghiêp, kinh phí 1.000 triệu đồng; Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Đồng Làng. Đồng thời, Thực hiện thẩm định 05 đề án khuyến công địa phương hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp trong tỉnh.

   Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước cho 11 lượt doanh nghiệp tham gia tại các tỉnh: Phú Yên, Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Định, Quảng Ninh, Hà Nội,…,với kinh phí thực hiện 145,4 triệu đồng.

thuynhan18092019.jpg
Gian hàng tỉnh Quảng Ngãi tham gia Hội chợ khu vực miền Trung – Tây Nguyên
​tại tỉnh Gia Lai (tháng 8/2019)

​​       Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao kỹ năng quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh

   Tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực kết hợp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: 01 lớp về an toàn thực phẩm ngành Công Thương với khoảng 350 người tham dự; 01 lớp nghiệp vụ quản lý chợ và 01 lớp kỹ năng bán hàng Việt.

   Hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (theo hướng dẫn tại Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ).

​       Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

   Tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Tổng hợp các nội dung về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh; Phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

   ​Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Khoa và Công nghệ Quảng Ngãi triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2016- 2020.

Thùy Nhân      

          

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020​

BAO CAO TONG KET CONG TAC QLY ATTP NAM 2019_Signed.pdfTONG KET QLY ATTP NAM 2019_Signed.pdf

 

   
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4847/BCT-PC ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương về việc điều tra đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường trong một số lĩnh vực của ngành Công Thương.

 

  
Thực hiện Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi của các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính,Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;

Từ ngày 04/01/2019 tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương(trừ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiếp công dân) được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh  - số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

 

   
Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​

 

   

Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​, xem file đính kèm  Quy che phoi hop QL CCN.docQuy che phoi hop QL CCN.doc

 

  

Danh sách cơ sở phân bón vô cơ tiếp nhận công bố hợp quy

Xem chi tiết tại đây danh sach co so phan bon vo co tiep nhan cong bo hop quy.xlsdanh sach co so phan bon vo co tiep nhan cong bo hop quy.xls

 

Phim tư liệu
Hoạt động ngành Công Thương Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Công thương Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Đình Trà - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3820254 - 0255.3815433 ; Email: sct@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 58-60 Phạm Văn Đồng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi