Giới thiệu

Tổ chức hành chính

Tin tức

Thông tin tuyên truyền

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thanh tra

Hệ thống văn bản

Đầu tư - Đấu thầu

Công khai chế độ, chính sách

Công khai ngân sách

Khen thưởng, xử phạt

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1651188
Đang online: 16
Đăng ngày: 22/05/2019
         Những năm qua, được sự hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

            Để có sự phối hợp tập trung và hiệu quả, Ủy ban MTTQ huyện và Công an huyện đã xây dựng kế hoạch ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Cụ thể hóa các nội dung, gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các phong trào thi đua yêu nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phạm Hoàng Linh, cho biết:   Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho nhân dân đóng vai trò quan trọng trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng thôn, xóm, khu dân cư, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”...Vận động đoàn viên, hội viên, hộ gia đình giáo dục con em không vi phạm pháp luật; mọi người dân đều có trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. 

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực hướng dẫn đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tổ chức công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người đã từng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời tổ chức hòa giải, giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong quần chúng nhân dân ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp, kéo dài. Thường xuyên phối hợp với Công an cùng cấp thông báo các hình thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết và cảnh giác; Tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động các tổ tự quản và mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, duy trì hoạt động của tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải và tự quản về trật tự an toàn giao thông… Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Bà Phan Thị Lợi – Chủ tịch MTTQ xã An Vĩnh cho biết:   Hàng năm, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức cho các cá nhân, gia đình, các đoàn thể trong khu dân cư ký cam kết về việc hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, hoạt động theo hương ước, quy ước. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Tổ chức giao lưu sinh hoạt văn nghệ, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

        Những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thời gian qua đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên được khẳng định, song vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đó là: Công tác phối hợp thực hiện giữa các thành viên còn chưa chặt chẽ; chủ yếu tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hoạt động chuyên đề, chưa chú trọng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; việc kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện chưa được tiến hành thường xuyên, công tác tham mưu, phối hợp thực hiện, chưa huy động được đông đảo nhân dân tham gia; công tác nắm tình hình trong nhân dân còn chậm, có nơi để xảy ra vụ việc vi phạm song chậm phát hiện, đấu tranh giải quyết triệt để; hoạt động giám sát chưa thực sự hiệu quả, vấn đề tố giác tội phạm và cảm hóa giáo dục, giúp đỡ các đối tượng tại cộng đồng dân cư còn hạn chế.

  Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” MTTQ các cấp trong huyện cần tiếp tục phối hợp với công an và các tổ chức thành viên của Mặt trận làm tốt công tác tham mưu, tổ chức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người tiêu biểu thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương trong huyện./. 
Văn Mịnh

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Dự thảo kèm theo Công văn 
số 2724 của Sở NN&PTNT

2724.SNNPTNT.signed.pdf2724.SNNPTNT.signed.pdf

 

   
 ​Quyết định 1396 ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh

 

 

   
 ​Kế hoạch triển khai theo Nghị quyết số 50

 

   
 Nghị quyết số 77/2019 của Quốc hội

 

   

Dự thảo kèm theo Công văn số 5115 
ngày16/9/2019 của UBND tỉnh

5115NN gop y DTND XPHC lv bien hai dao.pdf5115NN gop y DTND XPHC lv bien hai dao.pdf

 

   

​Thông báo trả kết quả hồ sơ tại Tổ tiếp nhận 
và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2013 thuộc UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 - Email: lyson@quangngai.gov.vn , Địa chỉ: Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này