Giới thiệu

Tổ chức hành chính

Tin tức

Kế hoạch phát triển KT-XH

Công khai chế độ, chính sách

Công khai ngân sách

Đầu tư - Đấu thầu

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1065038
Đang online: 12
 

Xã An Vĩnh

 
+ Bí thư Đảng ủy xã: Lê Văn Châu
+ Phó bí thư Đảng ủy xã: Võ Xuân Hòa
+ Chủ tịch HĐND xã: Lê Văn Châu​
+ Phó chủ tịch HĐND: Đặng Ngọc Anh
+ Chủ tịch UBND xã:Trần Bút
+ Phó chủ tịch UBND: Lê Văn Dũng
+ Phó chủ tịch UBND: Phan Thị Lợi
+ Chủ tịch UBMTTQVN xã: Phạm Văn Tính
+ Phó chủ tịch UBMTTQVN xã: Nguyễn Thành Tài
 

 

Xã An Hải  

 
+ Bí thư Đảng ủy xã: Nguyễn Dự
+ Phó bí thư Đảng ủy: Mai Văn Sơn
+ Chủ tịch HĐND xã: Nguyễn Dự
+ Phó chủ tịch HĐND: 
+ Chủ tịch UBND xã: Lê Hoài Ân, điện thoại: 0553.867086
+ Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Chí Thanh
+ Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Mỹ
+ Chủ tịch UBMTTQVN xã: Dương Nhựt
+ Phó chủ tịch UBMTTQVN: Nguyễn Ba

 

Xã An Bình

+ Bí thư Đảng uỷ: Huỳnh Lũy
+ Chủ tịch HĐND: Phan Văn Lâm
+ Phó Chủ tịch HĐND: 
+ Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Văn Lê

 


Thông tin cần biết
   

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi tháng 11 năm 2017

 

   

Thông báo lấy ý kiến nhân dân hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 

   

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển
công chức năm 2017 (đợt 2)

 

   

Biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn số 126/HD-UBND
ngày 23/11/2017 của UBND huyện

 

   

Quyết định ban hành quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình
thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản

 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2013 thuộc UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: ĐẶNG QUANG THƠI - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 055. 3867 224 - Fax: 055. 3867 676 - Email: lyson@quangngai.gov.vn , Địa chỉ: Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này