Giới thiệu

Tổ chức hành chính

Tin tức

Kế hoạch phát triển KT-XH

Công khai chế độ, chính sách

Công khai ngân sách

Đầu tư - Đấu thầu

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1156588
Đang online: 21
 

Xã An Vĩnh

 
+ Bí thư Đảng ủy xã: Lê Văn Châu
+ Phó bí thư Đảng ủy xã: Võ Xuân Hòa
+ Chủ tịch HĐND xã: Lê Văn Châu​
+ Phó chủ tịch HĐND: Phan Thị Lợi
+ Chủ tịch UBND xã:Trần Bút
+ Phó chủ tịch UBND: Lê Văn Dũng
+ Phó chủ tịch UBND: Đặng Ngọc Anh
+ Chủ tịch UBMTTQVN xã: Phạm Văn Tính
+ Phó chủ tịch UBMTTQVN xã: Nguyễn Thành Tài
 

 

Xã An Hải  

 
+ Bí thư Đảng ủy xã: Nguyễn Dự
+ Phó bí thư Đảng ủy: Mai Văn Sơn
+ Chủ tịch HĐND xã: Nguyễn Dự
+ Phó chủ tịch HĐND: 
+ Chủ tịch UBND xã: Lê Hoài Ân, điện thoại: 0553.867086
+ Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Chí Thanh
+ Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Mỹ
+ Chủ tịch UBMTTQVN xã: Dương Nhựt
+ Phó chủ tịch UBMTTQVN: Nguyễn Ba

 

Xã An Bình

+ Bí thư Đảng uỷ: Huỳnh Lũy
+ Chủ tịch HĐND: Phan Văn Lâm
+ Phó Chủ tịch HĐND: 
+ Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Văn Lê
+ Phó Chủ tịch UBND: Lê Sơn Thắm

 


Thông tin cần biết
   

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất 
mô hình đồng quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn

 

   
 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030
vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

   

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp huyện và một số cơ quan hoạt động trên địa 
bàn cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi​

2761 (501-QĐ-UBND).signed.pdf2761 (501-QĐ-UBND).signed.pdf

 

   
 Thông báo kết quả điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển 
dụng giáo viên huyện Lý Sơn năm học 2017-2018

 

   

Thông báo bán thanh lý tài sản đối với 
nhà công vụ UBND huyện Lý Sơn

 

  

​Công bố công khai số liệu quyết toán 
ngân sách của tỉnh năm 2016

 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

  Đẹp
  Bình thường
  Xấu

Bản quyền © 2013 thuộc UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: ĐẶNG QUANG THƠI - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 055. 3867 224 - Fax: 055. 3867 676 - Email: lyson@quangngai.gov.vn , Địa chỉ: Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này