Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 8 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
2 Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
3 Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
4 Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
5 Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế) Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
6 Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
7 Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
8 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi
Thông tin cần biết
   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 452074
Đang online: 2