Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan thực hiện việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án hoàn thành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 18884/BTC-ĐT ngày 25/12/2014. Trường hợp nào vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 442092
Đang online: 2