Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới. Chỉ được sử dụng nợ công cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch; Chỉ đạo, tổ chức tốt việc thực hiện dự án, nhất là khâu quy hoạch quản lý quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thẩm định, quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự án công trình, lựa chọn nhà thầu, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả vòng đời của dự án, công trình.

 Không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, hợp đồng sử dụng nguồn vốn vay công. Trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định thì cơ quan ra quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, hợp đồng phải đảm bảo cân đối đủ vốn đối ứng trong dự toán được giao để thực hiện.
 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các chủ dự án, doanh nghiệp trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản vay, tạm ứng, ứng trước theo quy định; hạn chế tối đa phát sinh nợ quá hạn, đảm bảo thực hiện theo đúng các cam kết. Thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách nhà nước. Chủ động, ưu tiên bố trí trong cân đối ngân sách nhà nước và phần vượt thu theo dự toán hàng năm để trả nợ, giảm nợ công.
 Chủ tịch yêu cầu các cơ quan thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và sử dụng nguồn vốn vay nợ công, đặc biệt là việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, bố trí vốn chủ sở hữu, tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi và trả nợ công. Tổ chức việc công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện các kết luận theo quy định của pháp luật, đề xuất với UBND tỉnh có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng nợ công. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị để nợ tạm ứng vốn đầu tư XDCB quá hạn kéo dài nhiều năm chưa thu hồi theo quy định.
 

 

B.T​

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 451557
Đang online: 4