Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan thực hiện việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án hoàn thành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 18884/BTC-ĐT ngày 25/12/2014. Trường hợp nào vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối tượng được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán: áp dụng cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước gồm các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2014 để hoàn thành dự án, năm 2015 không được bố trí kế hoạch vốn. Đến hết thời hạn thanh toán kế hoạch năm 2014 theo quy định, số vốn đã bố trí để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chưa thực hiện hoặc chưa thanh toán hết được kéo dài sang niên độ ngân sách năm 2015 để thực hiện và thanh toán.

Đối với các dự án hoàn thành từ kế hoạch ngân sách năm 2015, việc thanh toán và kéo dài thời gian thực hiện của dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Xuân Lê​

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 451929
Đang online: 2