Tác phong , thái độ giao tiếp, ứng xử trao đổi và hướng dẫn của nhân viên giao dịch đối với bạn như thế nào?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Kém
  Rất kém
Thời gian xử lý hồ sơ của bạn theo quy định như thế nào?
  Đúng hẹn
  Trễ hẹn
Nhận xét của bạn về điều kiện cơ sở vật chất và vệ sinh công sở tại nơi giao dịch?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Kém
  Rất kém
Thông tin cần biết
   

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015.

 

Phim tư liệu
Phim tài liệu
Liên kết website