Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 18137644
Đang online: 53
Đăng ngày: 27/11/2019
* Đối với thi hành quyết định xử phạt hành chính​

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện đã giao QĐXP VPHC hoặc giao cho người vi phạm quá thời hạn quy định tại Điều 70 Luật Xử lý VPHC;

- Không giao QĐXP VPHC đối với người chưa thành niên cho cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Chưa có biện pháp để đảm bảo thời hiệu xử lý VPHC đối với những đối tượng chưa chấp hành QĐXP hình thức phạt tiền; chưa tiến hành xác minh, đôn đốc đối tượng; người có thẩm quyền ra quyết định không theo dõi, kiểm tra việc chấp hành của đối tượng nên hết thời hiệu thi hành; không có tài liệu thể hiện các đối tượng đã chấp hành quyết định hoặc đối tượng đã chấp hành việc xử phạt nhưng hồ sơ không có biên lai thu tiền phạt. Đặc biệt, có trường hợp trả tài sản, giấy tờ cho đối tượng trước khi ra QĐXP dẫn đến đối tượng không chấp hành quyết định.

* Đối với bảo quản tang vật, phương tiện VPHC

- Bố trí kho, bãi chưa đảm bảo điều kiện; không lập sổ theo dõi, không phân công cán bộ chuyên trách bảo quản, quản lý tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo quy định tại Nghị định số 115/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCA.

- Chưa mở tài khoản tạm giữ để phục vụ công tác xử phạt VPHC; tang vật là tiền không nộp vào tài khoản tạm giữ mà cán bộ thụ lý tự bảo quản.

- Không đề xuất xử lý, không có quyết định, biên bản kiểm tra tài sản, phương tiện, giấy phép lái xe theo Điều 125, 126 Luật Xử lý VPHC và Nghị định số 115/2013/NĐ-CP; hồ sơ không có tài liệu thể hiện việc trả lại phương tiện, tài sản không liên quan đến vụ VPHC cho chủ sở hữu.

* Đối với xử lý tang vật, phương tiện VPHC

- Không có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện, biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, quyết định xử lý tang vật tịch thu, quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật tịch thu; không có tài liệu thể hiện việc đã xử lý tang vật, tài sản tịch thu, tiêu hủy hoặc xử lý tang vật, tài sản tịch thu quá thời hạn quy định; nộp tiền tịch thu sung công quy nhà nước chậm là thực hiện không đúng quy định tại Điều 81, 82, 126 Luật Xử lý VPHC. Đặc biệt có trường hợp đến thời điểm thanh tra còn thu giữ tiền trong các vụ VPHC chưa nộp kho bạc nhà nước theo quy định.

- Quyết định tiêu hủy tang vật VPHC không có danh mục tang vật kèm theo; không có thông tin của người ra quyết định (chỉ có chữ ký);

- QĐXP VPHC không áp dụng hình thức XPBS tịch thu tang vật VPHC nhưng trong hồ sơ lại có quyết định và biên bản tiêu hủy tang vật VPHC.

- Biên bản tịch thu tang vật VPHC không có chữ ký của người chứng kiến, cán bộ lập biên bản; không ghi số QĐXP được thi hành.

- Biên bản tiêu hủy tang vật VPHC có chỉnh sửa số tang vật bị tiêu hủy (gạch bỏ tang vật) so với tang vật bị tiêu hủy trong QĐXP VPHC.

- Xử lý tang vật, phương tiện VPHC không đúng quy định:

Đơn vị chức năng căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt phương án và giá bán thanh lý tài sản là phương tiện VPHC bị tịch thu là chưa đảm bảo về tính pháp lý, vì:

+ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND chỉ điều chỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy; xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; không điều chỉnh đối với tài sản là tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu theo Nghị định số 29/2018/NĐ-CP.

+ Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương quyết định tịch thu” (trong đó có tang vật, phương tiện VPHC). Đồng thời, hiện Hội đồng nhân dân tỉnh chưa phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân nên thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu là của Chủ tịch UBND tỉnh.

Do đó, đơn vị chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định phê duyệt phương án và giá bán thanh lý tài sản là phương tiện VPHC bị tịch thu là không đúng quy định./. 

Việt Long

 


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  
Công an huyện Sơn Hà thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính bị tạm giữ. File đính kèm: THONGBAOTRUYTIM.pdfTHONGBAOTRUYTIM.pdf

 

  
Để phục vụ công tác di dời, lắp đặt lại hệ thống Tổng đài điện thoại Công an tỉnh Quảng Ngãi đến địa điểm khác. Hệ thống tổng đài sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian từ 15h00' ngày 20/12/2019 đến hết ngày 23/12/2019. File đính kèm: cv 5304.pdfcv 5304.pdf

 

   
Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020​

 

  

Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ  tại Công an huyện Nghĩa Hành.File đính kèm: DS xe vi pham CA huyen Nghia Hanh.pdf

 

  

Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bình Sơn (Có danh sách đính kèm theo). DS xe vi pham CA huyen Binh Son.pdfDS xe vi pham CA huyen Binh Son.pdf

Xem thông tin chi tiết tại http://www.quangngai.gov.vn/vi/cat/pages/qnp-thongbaotruytimchuso-qnpnd-18424-qnpnc-49-qnpsite-1.html​

 

  
Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 100 (một trăm) chiếc xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.​ DS XE VI PHAM CATPQN 2018.pdf​

 


Bản quyền © 2012 thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Huỳnh Thanh Tuyền - Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại: 069.4306112
Địa chỉ: 174 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi.